c

Projektering

Nedan samlat finns de standarder, anvisningar samt stöddokumentation som branschgemensamt tagits fram genom BEAst och dess arbetsutskott Bygghandlingar med stöd av SBUF.

Syftet med standarderna, anvisningarna och stöddokumenten är att tillsammans i branschen finna en gemensam väg att digitalisera samt effektivisera hanteringen av ritningar och handlingar i flera skeden i våra projekt med målet att öka kvaliteten genom hela byggprocessen.

Framtaget material är fritt tillgängligt för att hjälpa till att skapa bättre förutsättningar för en bredare implementering i branschen.

BEAst PDF Guidelines

BEAst Effektivare granskning

BEAst Hänvisningar i handlingar

BEAst Namnruta

BEAst BIM

Standarderna är inte specifika för Skanska och därför sköts förvaltning av dessa samt drivandet nya initiativ genom arbetsutskottet ”BEAst Bygghandlingar” där representanter för Skanska finns med.

Senast uppdaterad: 2023-08-23