Rusta upp och bygg nya idrottsanläggningar

Skanskas idrottserbjudande

Sedan 90-talet är antalet idrottsanläggningar i Sverige oförändrade i antal trots att befolkningen ökat med närmare en och en halv miljon. Städer förtätas och idrotten trängs åt sidan.

Genom att använda överskottsmassor från byggprojekt vill Skanska ändra den utvecklingen. Svenska skolbarn rör sig minst i Norden. Samtidigt visar statistik från Riksidrottsförbundet att endast en tredjedel av Sveriges kommuner har en utvecklingsplan för idrottsanläggningar.

Runt om i landet pågår byggprojekt som genererar överskottsmassor. Istället för att transportera massorna till en deponistation har Skanska och Riksidrottsförbundet utvecklat ett koncept för att återanvända massorna till att bygga motocrossbanor, cykelbanor, kuperade längdspår, skjutvallar och andra anläggningar för breddidrott.

Genom att använda massorna förlänger vi livscykeln på materialet, tar bort tunga miljöpåverkande transporter och ger barn och ungdomar bättre möjligheter att röra på sig. Skanska för nu samtal med många kommuner och föreningar runt om i landet. Med vårt koncept kan vi hjälpa dem att rusta upp, flytta eller bygga nya anläggningar.

Samarbete över gränser

Riksidrottsförbundet har djup förståelse för idrottens betydelse i samhället för fysiskt, psykiskt och socialt välmående och som ett samhällskitt. Skanska har lång erfarenhet av att utveckla och bygga samhället. Genom ett samarbetsavtal vill parterna dra nytta av varandras kompetenser.

Både Skanska och Riksidrottsförbundet vill bygga ett bättre samhälle och båda ser att idrottsrörelsen spelar en viktig roll för att skapa mer rörelse, gemenskap och möten över gränser. Det finns bara vinnare i det här samarbetet – mer idrott och bättre hållbarhet till en låg kostnad.

Idrottserbjudandets tre olika spår

Vi ser tre olika spår inom vårt erbjudande – vi vill använda massor till att skapa nya möjligheter för idrottande, unga och äldre, vi kan hjälpa kommunerna med att flytta gamla idrottsanläggningar och vi vill skapa möjligheter till rörelse i våra stadsdelsprojekt.

1. Rusta upp och bygga nya anläggningar

Istället för att köra iväg massorna till deponi kan vi höja en skjutvall, förbättra ett skidspår eller anlägga en mountainbikebana. Vi slipper köra långa sträckor till någon av de få deponiplatserna i landet där de bara skulle bli liggande och ger istället massorna ett extra varv i kretsloppet. Samtidigt skapar vi möjligheter för idrottande, för unga och äldre, vilket leder till att folk mår bättre och lever längre.

2. Flytta befintliga anläggningar

När vi pratat med kommunerna har de många gånger insett att en anläggning som byggdes för många år sedan egentligen ligger fel. Genom att hjälpa dem med flytten kan vi nyttja marken och samtidigt förbättra den, ta hand om rena massor för att använda dem vidare i nya projekt, och därefter lämna kommunen med en ny anläggning.

3. Projektutveckling

I plan- och bygglagen finns krav på att vi bygger lekplatser för barn upp till sju år – men därefter finns inga styrmedel. Ändå vet vi att svenska barn rör sig minst i Norden. Vi har flera projekt där vi bygger hela stadsdelar. Här vill vi få in idrottsspåret, för unga såväl som för äldre. Kan vi få 65-plusarna att röra sig mer kan vi spara 80 miljarder i vårdkostnader.

Att bygga ett bättre samhälle

Skanska är ett företag med höga hållbarhetsambitioner. Något som genomsyrar allt som vi står för. Minskade transporter och återvunna massor. Stöttning av breddidrotten som inte bara leder till hälsosammare invånare men också är en viktig del av mångfald och integration. Vi har kompetensen, vi har materialet. Nu arbetar vi stenhårt på att realisera planerna.