c

Cirkulärt byggande

Cirkulärt byggande innebär en övergång inom byggbranschen från den linjära modellen, där jungfruliga resurser används i hög grad och medför en betydande påverkan på miljön och klimatet, till en cirkulär modell där material och resurser återanvänds och återvinns för att minimera avfall och utsläpp.

För att framgångsrikt genomföra en omställning till cirkulärt byggande krävs engagemang från hela branschen. Här spelar Skanska en betydelsefull roll genom att visa att det kan vara både effektivt och lönsamt.

I en övergång till cirkulärt byggande fokuserar vi på:

  • Cirkulära material. Hur vi väljer mellan återbrukade, återvunna och biobaserade material på det mest optimala och kostnadseffektiva sättet för att minska klimatpåverkan och användning av jungfruliga resurser.
  • Cirkulär design. Hur vi designar våra byggnader för att öka deras anpassningsförmåga och möjliggöra demonterbarhet av enskilda komponenter.
  • Cirkularitet i drift. Hur vi optimerar användningen av energi och vatten i våra byggnader.
  • Cirkulär användning. Vad de som bor, arbetar eller befinner sig i våra byggnader kan göra för att minska användningen av resurser och leda en hållbar livsstil.
  • Minskat avfall. Hur vi minskar andelen avfall redan i designprocessen samt hantera det på rätt sätt under produktionen.

    Skanska är medlemmar i Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, och deltar aktivt i andra sammanhang som handlar om att driva den cirkulära omställningen inom branschen.
Senast uppdaterad: 2024-03-21