c

Boverkets kontor sätter ny standard

Som ett fyrtorn vid stadens entré, så beskrivs Boverkets nya huvudkontor som växer fram i Karlskrona. Kontoret är ett pilotprojekt inom hållbarhet och klimat, och kommer sätta en helt ny standard för hur Skanska bygger i framtiden.

Nattbild exteriör
1 av 2 Boverkets nya kontor kommer sätta en helt ny standard för hur Skanska bygger i framtiden.
Boverket trapphus
2 av 2 Kontoret kommer bjuda på luftiga och inbjudande miljöer.

Beslutet att Boverket behövde flytta till nya lokaler togs 2020. Det befintliga kontoret på 9 000 kvadratmeter var för stort och inte ändamålsenligt. Istället efterfrågades ett mindre kontor med flexibla lokaler anpassade efter en aktivitetsbaserad arbetsmiljö.

Skanska vann upphandlingen med ett koncept som tagits fram tillsammans med Sandellsandberg arkitekter.

– Vi bygger ett kontor för den myndighet som tar fram föreskrifter och vägledningar kring just byggande och boende. Då vill vi lägga ribban högt gällande hållbarhet, säger Fredrik Löf, affärsutvecklare på Skanska.

Hållbarhet och resurssnålhet genomsyrar

Och nog ligger ribban högt. Ledord som klimat och resurssnålhet genomsyrar projektet, och ambitionen är att fastigheten ska certifieras enligt NollCO2, Well Platinum*, Breeam outstanding och Energiklass A.

– Det är själva kombinationen av dessa certifieringar som är så speciell. Det sätter en helt ny standard för framtidens kontorsfastigheter. Att uppnå alla dessa högt ställda krav är helt unikt, säger Fredrik Löf.

För att uppnå certifieringarna krävs både att arbetsmetoderna, materialvalen och fastighetens inbyggda teknik tillsammans bidrar till en lägre klimatpåverkan.

– I projektet arbetar stora delar av Skanskas verksamheter för att tillsammans hitta de bästa lösningarna. Det är ett mycket viktigt projekt för oss internt och vi har ett tätt samarbete, berättar Fredrik Löf.

Omfattande klimatanalys blev startskottet

I projektets startskede genomfördes en omfattande klimatanalys där det konstaterades att de största koldioxidutsläppen kom från pålning och grundläggning, stommen och glas i fasaden. De stod tillsammans för hela 85 procent av utsläppen.

För att minska koldioxidutsläppen krävs därmed nya innovativa lösningar. Bland annat testas en ny spännande grundläggningsmetod.

– Efter noggranna analyser kommer vi ersätta stålrörspålar med betongpålar. Vi kommer också använda alternativa metodutförfaranden i kombination med klimatreducerad betong. Det är första gången vi testar detta så det kommer bli mycket spännande, förklarar Andreas Liljefors, projektchef.

Betongpålarna är Skanskas första slagna klimatreducerade pålar. Betongen som används vid pålningen har en lägre klimatpåverkan än vanlig standardbetong.

Han menar att en framgångsfaktor i projektet är att man under hela byggprocessen tillsammans försöker hitta de bästa och mest hållbara lösningarna för fastigheten.

– Tillsammans slår vi våra kloka huvuden ihop, både internt inom Skanska och med andra involverade aktörer, säger han.

Elektrocromaglas ersätter dubbelglasfasad

När fastigheten ritades var tanken att fasaden skulle bestå av en våning med dubbelglasfasad. Detta medförde dock stora koldioxidutsläpp och fasaden fick istället elektrocromaglas som blir mörkare när det är soligt och därmed stänger ute värmen.

– Lösningen resulterar inte bara i en mindre mängd glas utan även i mindre stål och ett bättre klimatskal, förklarar Andreas Liljefors.

Stommen kommer från återbrukade delar

Boverket eftersträvar en hög cirkularitet i samklang med FNs klimatmål och det är något även Skanska jobbar efter. Därför kommer delar av stommen från återbrukade delar från ett befintligt hus som Ikano Bostad river i Lund.

– Detta är helt unikt och inget vi gjort tidigare. Men genom att använda återbrukade delar kan vi minimera posten av klimatdrivande åtgärder i projektet, säger Andreas Liljefors.

Inspirerad av blekingsekan

Även om hållbarheten ligger i fokus så har det inte tummats på arkitekturen i det nya kontoret. Den 4 900 kvadratmeter stora kontorsfastigheten har inspirerats av den så kallade blekingsekan. Precis som den svarttjärade ekan får kontoret en svart träfasad med röda utskjutande undersidor.

Den vackra glasgördeln för tankarna till ett fyrtorn vilket är passande då kontoret ligger alldeles intill vattnet vid Skeppsbrokajen i Karlskrona.

Interiört så erbjuds en stor variation av miljöer. Här kommer medarbetarna arbeta aktivitetsbaserat och det finns både slutna rum och öppna kontorsmiljöer. Planlösningen har anpassats utifrån Boverkets önskemål och medarbetarnas åsikt har vägts in. 

Läs gärna mer på vår projektsida för Boverket.

* På egen hand kan Skanska uppnå Well Guld i projektet. För att nå upp till de poäng som krävs för Well Platinum behöver även Boverket göra ett arbete, så att vi gemensamt når den certifieringsnivån.

Senast uppdaterad: 2023-11-08

Rekommenderad läsning