c

Hyresfastigheter

Skanska Hyresbostäder utvecklar och bygger hyresrätter att trivas i. Hållbarhet är en ledstjärna i vårt arbete. Vi utmanar oss själva och utvecklar ständigt nya idéer för att bygga hyresrätter på ett miljömedvetet och socialt hållbart sätt.

Skanskas hyresbostäder är byggda med gedigna material och beprövade byggmetoder som säkerställer ett boende med hög standard och litet underhållsbehov under lång tid. Våra bostäder har genomtänkta och effektiva planlösningar och en modern, funktionell design. Så erbjuder vi människor ett trivsamt, tryggt och bekymmersfritt boende.

Hyresrätten har en central roll i ett socialt hållbart samhälle. Skanska vill bidra till minskad bostadsbrist, tillgång till bostäder för livets alla faser och fler hem för de som väljer att hyra framför att köpa. Därför utvecklar vi bostadskvarter med en blandning av upplåtelseformer, omgivna av mötesplatser och aktivitetsmöjligheter som ger ökad gemenskap och sammanhållning.

Skanskas breda erfarenhet är en trygghet för de som investerar i våra hyresfastigheter: vi etablerar långsiktiga relationer och står vid kundens sida genom hela utvecklingsprocessen från markköp till förvaltningsfas. Vi har en byggorganisation med bred kompetens och skapar tillsammans goda lösningar.

Hållbara hyresbostäder

Vår egen plattform för hållbarhet heter Skanska Hållbar Hyresbostad. Den är skräddarsydd för våra hyresbostäder och höjer ribban på många områden: socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Kraven och kriterierna gäller både hållbara val under byggprocessen och skapar förutsättningar för en hållbar livsstil hos dem som flyttar in. Det kan till exempel handla om huskonstruktioner i trä, solceller på taken eller en elbilspool som minskar de boendes behov av egen bil. Att minimera klimatutsläppen är avgörande för att uppnå Skanskas mål om klimatneutralitet till 2045.

Såväl våra samarbetspartners som förvärvar och förvaltar hyreshusen som hyresgäster som bor i lägenheterna, ska känna sig trygga med att vi arbetar aktivt med hållbarhetsfrågorna. Ett nära samarbete med våra kunder, leverantörer och samhället i stort är en naturlig del av utvecklingen. Vi vill helt enkelt aktivt bygga ett bättre samhälle.

Ladda ner broschyren Hållbar Hyresbostad

 

Senast uppdaterad: 2023-03-31