c

Hyresfastigheter

Skanska Hyresbostäder utvecklar och bygger hyresrätter att trivas i. Vi utmanar oss själva och utvecklar ständigt nya idéer för att bygga hyresrätter.

Skanskas hyresbostäder är byggda med gedigna material och beprövade byggmetoder som säkerställer ett boende med hög standard och litet underhållsbehov under lång tid. Våra bostäder har genomtänkta och effektiva planlösningar och en modern, funktionell design. Så erbjuder vi människor ett trivsamt, tryggt och bekymmersfritt boende.

Hyresrätten har en central roll i samhället. Skanska vill bidra till minskad bostadsbrist, tillgång till bostäder för livets alla faser och fler hem för de som väljer att hyra framför att köpa. Därför utvecklar vi bostadskvarter med en blandning av upplåtelseformer, omgivna av mötesplatser och aktivitetsmöjligheter som ger ökad gemenskap och sammanhållning.

Skanskas långa erfarenhet är en trygghet för de som investerar i våra hyresfastigheter. Vi har en byggorganisation med bred kompetens och skapar goda lösningar till våra kunder.

Hållbara val

Vi arbetar aktivt med hållbarhet i våra projekt och strävar efter att minska vårt klimatavtryck under alla faser i en byggnads livscykel. Att minimera klimatutsläppen är avgörande för att uppnå Skanskas mål om klimatneutralitet till 2045.

Såväl våra samarbetspartners som förvärvar och förvaltar hyreshusen som hyresgäster som bor i lägenheterna, ska känna sig trygga med att vi arbetar aktivt med hållbarhetsfrågorna. Ett nära samarbete med våra kunder, leverantörer och samhället i stort är en naturlig del av utvecklingen. Vi vill helt enkelt aktivt bygga ett bättre samhälle.

Senast uppdaterad: 2024-02-20