c

Bostadsutveckling

Vi på Skanska finansierar, utvecklar och bygger nya stadsdelar där bostadsrätter, hyresrätter och småhus är viktiga beståndsdelar. Vårt mål är att uppfylla människors olika boendedrömmar och öka livskvaliteten.

Senast uppdaterad: 2021-12-15