c

Bostadsutveckling

Vi på Skanska finansierar, utvecklar och bygger nya stadsdelar där bostadsrätter, hyresrätter och småhus är viktiga beståndsdelar. Vårt mål är att uppfylla människors olika boendedrömmar och öka livskvaliteten.

När vi på Skanska står som ansvarig projektutvecklare innebär det att vi har den stora bilden klar för oss. Vi vet hur olika produkter hänger samman och vad som krävs för att en fungerande stadsdel ska växa fram. Ju mer komplexa projekt, desto roligare utmaning.

Vi utvecklar nya bostadsområden tillsammans med kvalificerade underentreprenörer. Det är en trygghet att veta att de färdiga produkterna alltid håller hög kvalitet.

Senast uppdaterad: 2023-02-02