c

Laboratorieanalyser på asfalt, ballast och betong

Vi erbjuder materialkontroll och utvecklar nya asfalt- och ballastprodukter.

Detta erbjuder vi

Inom Skanska Tekniks avdelning, Vägtekniskt Centrum, finns vår laboratorieverksamhet. Vi har 19 laboratorier från Malmö i söder till Luleå i norr. Laboratorierna och vår tekniksupport är ett stöd till Skanskas producerande enheter, som tillverkar bergmaterial, asfaltmassa, beläggning och betong, men vi hjälper även externa uppdragsgivare. Förutom laboratorieanalyser kan vi även hjälpa till med provtagning, tekniskt stöd, utreda problem, lämna förslag på lämpliga åtgärder och utveckla nya produkter. 

Ackreditering av Swedac

Alla våra laboratorier är ackrediterade av Swedac enligt ackrediteringsstandarden SS-EN ISO/IEC 17025 då många beställare kräver att provningen ska utföras av ackrediterade laboratorier. Ackrediteringen innebär bland annat att laboratoriepersonalen arbetar opartiskt, har tystnadsplikt mot alla kunder samt att all information rörande inlämnade prover eller uppdrag behandlas konfidentiellt och vi delger bara provningsresultaten till aktuell kund. Konfidentiell information kan behöva lämnas ut om lagen så kräver, detta meddelas då kunden.

Det innebär också att vi låter Swedac göra tillsyn av vår verksamhet, även om det skulle vara på uppdrag vi utför hos våra kunder.

Eventuell mätosäkerhet anges inte på rapporten. Vi tar inte heller hänsyn till mätosäkerheten, när vi jämför provningsresultatet med ett gränsvärde eller regelverk.

Kontakta oss

Här hittar du närmaste laboratorium där du kan få information om vad vi kan hjälpa just dig med. I metodlistan hittar du bland annat vilka provningsmetoder som respektive laboratorium är ackrediterat för. Mängden prov som behöver tas ut för olika provningar, hittar du i dokumentet Provtagningsinformation på  den här sidan.

Borlänge

Fågelmyravägen 55
784 73 Borlänge
Nick Lindqvist
Telefon: +46 10-449 62 96

Forserum

Krökesbo
571 97 Forserum
Emma Söderberg
Telefon: +46 10-449 22 51

Gunnilse

Pl 6185, Rågårdsvägen
424 57 Gunnilse
Madelaine Matsson
Telefon: +46 10-448 42 67

Hallsberg

Dalaberget
694 91 Hallsberg
Akram Naji
Telefon: +46 10-448 57 41

Hällevadsholm

Köpestad 14
457 61 Hällevadsholm
Stefan Torpegård
Telefon: +46 10-448 07 01

Järpås

Stora Munkebo 4
531 94 Järpås
Linnéa Johansson
Telefon: +46 10-449 30 25

Kramfors

Ödsberget 101
872 91 Kramfors
Roger Wallin
Telefon: +46 10-449 30 76

Luleå

Gamla Bodenvägen 340
954 42 Södra Sunderbyn
Robert Oja 
Telefon: +46 10-449 80 09

Malmö

Trehögsgatan 8
213 76 Malmö
Katarina Ekblad
Telefon: +46 10-448 32 29

Norrköping

Ludden
605 96 Norrköping
Joakim Öhlin
+46 10-448 01 99

Räppe

Högsbyvägen 7
352 74 Växjö
Tommy Rosell
Telefon: +46 10 448 76 55

Skene

Hässelbergsvägen 13
511 91 Skene
Joel Björkqvist
Telefon: +46 10-448 05 68

Sperlingsholm

Fotstad 901
313 95 Åled
Linnéa Rudebäck
Telefon: +46 10-449 66 91

Vikan

Vikans Industriväg 6
418 78 Göteborg
Kristian Ekman
Telefon: +46 10-448 16 09

Vällsta

Vällstaverken
Rydholmsvägen 3
194 91 Upplands Väsby
Thomaz Andersson 
Telefon: +46 10-448 26 54

Önnestad

Grönalundsvägen 60
291 93 Önnestad
Martin Nilsson
Telefon: +46 10-449 51 48

Senast uppdaterad: 2024-06-29