Betong med lägre klimatpåverkan

Betong med lägre klimatpåverkan

Halvera dina koldioxidutsläpp med Skanskas betong. Vårt arbete med att ta fram en betong med lägre klimatpåverkan är en del av vår resa mot ett klimatneutralt samhälle.

Betong är ett av världens mest använda byggnadsmaterial. Det är starkt och beständigt, återvinningsbart, brandsäkert, kan lagra mycket energi och ger en god ljudkomfort. Samtidigt kommer de näst största koldioxidutsläppen från tillverkningen av cement, som är en stor beståndsdel i traditionell betong.

Skanskas betong består istället av en hög andel slagg som ersätter delar av cementmängden. På så sätt kan koldioxidutsläppen halveras. Betongen uppfyller samma höga krav som den traditionella betongen gällande beständighet, hållfasthet, livslängd och gjutbarhet. Dessutom torkar den snabbare, vilket kan förkorta din byggtid upp till två månader.

Vi fasar ut Grön betong

Skanska ska vara världsledande inom hållbar utveckling. Vårt mål är att vara klimatneutrala i hela vår värdekedja innan 2045.  2019 lanserade vi Grön betong som innehåller både mindre cement och andel ändliga resurser.

Nu tar vi nästa steg och vi byter namn på våra betongprodukter. Målet är att det ska bli ännu tydligare med hur mycket varje produkt minskar vår gemensamma miljöpåverkan. Tack för att du är med på resan mot ett klimatneutralt 2045.

Våra betongprodukter med mindre koldioxidutsläpp

Uttorkningsbetong

Vår uttorkningsbetong är framtagen för att minimera uttorkningstiden och klara tuffa tidplaner. Betongens koldioxidutsläpp kan halveras jämfört med den traditionella motsvarigheten.

Uttorkningsbetongen har motståndskraft mot skadliga ämnen som kan försämra betongens kvalitet och risken för armeringskorrision minskar då karbonatiseringen sker långsammare. Betongen förväntas därmed få en längre livslängd än övriga betongsorter. Skanskas uttorkningsbetong med lägre klimatpåverkan har även en kortare torktid än motsvarande traditionella betong.

Anläggningsbetong

Vår anläggningsbetong är särskilt framtagen för betongkonstruktioner i utomhusmiljö som utsätts för vädrets makter. Regn, snö och höga fuktnivåer kräver en speciellt frostbeständig och tät betong med utrymme för den volymökning som sker när vatten fryser till is.

Kraven på kvaliteten hos den här typen av betong är mycket hög och vi har tagit fram en beprövad anläggningsbetong med lägre klimatpåverkan som uppfyller alla krav. Denna typ av betong genererar upp till 40 procent mindre koldioxidutsläpp beroende på projektets specifika villkor.

Väggbetong

Vår väggbetong är den betongprodukt som påverkar klimatet minst. Betongens koldioxidutsläpp kan vi sänka med hälften utan att göra avkall på varken livslängd eller kvalitet. Betongen passar till konstruktionsdelar så som innerväggar.

Bjälklagsbetong

Skanskas bjälklagsbetong är framtagen för bjälklag och andra betongfamiljer i exponeringsklass XC2-XC4. Med bjälklagsbetongen är det möjligt att minska koldioxidutsläppen med 50 procent.

Betongen uppfyller kravet på vattentäthet vilket möjliggör användande i konstruktionsdelar av samma slag. Betongen sänker konstruktionsdelens klimatpåverkan markant i och med att bjälklagen står för stor volymandel av den totala betongmängden i många byggnader.

Garagebetong

Vår garagebetong passar tuffa miljöer som till exempel i garage. I varmgarage kan tösalt från våra vägar smälta ner på betongen, orsaka armeringskorrision och påverka betongens beständighet.

Skanskas garagebetong har förbättrat motstånd mot klorider vilket förlänger konstruktionens livslängd och beständighet ytterligare. Med garagebetongen är det möjligt att halvera koldioxidutsläppen.

Minskade koldioxidutsläppen med 40 procent

Med sina 36 våningar och 144 meter är Citygate Göteborgs nya landmärke och Nordens högsta kontorshus. Citygate har ambitionen att vara ledande inom samtliga hållbarhetsområden och i grundkonstruktionen användes Skanskas betong med lägre klimatpåverkan.

Tack vare vår betong fick projektet en reduktion av koldioxidutsläpp på cirka 40 procent. Totalt användes 2 000 kubikmeter betong med lägre klimatpåverkan och av den är cirka 50 procent anläggningsbetong.

Läs mer om Skanskas projekt Citygate

Vi berättar gärna mer

Vårt mål är att erbjuda en trygg lösning med största möjliga koldioxidminskning. Betong är lätt att använda och ger en direkt och positiv klimatåtgärd.

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Produktionsingenjör

Samir Ezmorrod

Teknisk specialist

Jacob Berglund