Betong med lägre klimatpåverkan

Skanskas betong har fått nya namn för enkelhetens skull

Skanska har antagit ett mål om att vara klimatneutrala i hela vår värdekedja senast 2045. En viktig del av målet är att hitta alternativa metoder och lösningar för tillverkning av byggmaterial. Idag har vi betongprodukter som minskar klimatpåverkan med upp till 50 procent och vi fortsätter att produktutveckla för att kunna ta byggandet in i framtiden.

Kontakta oss så berättar vi mer

Betong är världens mest använda byggnadsmaterial och består bland annat av cement. Under produktionen av betong frigörs stora mängder koldioxid. Det här är en av Skanskas och världens stora utmaningar. Idag kan vi leverera betong som halverar klimatpåverkan. Under de närmaste åren kommer vi att fortsätta att utveckla våra betongprodukter och målsättningen är att vi ska ha en klimatneutral betongprodukt på marknaden 2030.

Vi på Skanska vill att klimatarbetet sker transparent och tydligt. Därför ska det vara enkelt för dig som kund att veta hur mycket betongprodukterna påverkar klimatet. Namnen på betongen beskriver vad produkterna är optimerade för, samtidigt som de anger hur mycket lägre koldioxidutsläpp de ger jämfört med traditionell betong*. Idag kan vi leverera husbetong, anläggningsbetong och uttorkningsbetong med mellan 10 och 50 procent minskade utsläpp av koldioxid.

Skanska husbetong 50 halverar din klimatpåverkan, medan Skanska anläggningsbetong 30 minskar påverkan med 30 procent. Det gör vi genom att byta ut och minska mängden cement mot till exempel slagg.

* Jämfört med branschreferens enligt Svensk Betongs vägledning, utgåva 2, tabell 1

Vår betong med lägre klimatpåverkan

Husbetong

Skanska husbetong finns i flera olika kvaliteter och passar till allt från bjälklag till innerväggar. Betongen uppfyller kravet på vattentäthet vilket möjliggör användande i konstruktionsdelar där betongens klimatpåverkan kan sänkas markant eftersom bland annat bjälklagen står för stor volymandel av den totala betongmängden i många byggnader. Skanskas husbetong kan därför spara upp till femtio procent i klimatpåverkan.

Anläggningsbetong

Skanska Anläggningsbetong är särskilt framtagen för betongkonstruktioner i utomhusmiljö. Regn, snö, salt och höga fuktnivåer kräver en speciellt frostbeständig och tät betong med utrymme för den volymökning som sker när vatten fryser till is.

Kraven på kvaliteten hos anläggningsbetong är mycket hög och vi har tagit fram en beprövad produkt med lägre klimatpåverkan som uppfyller alla krav. Denna typ av betong genererar upp till 40 procent mindre koldioxidutsläpp beroende på projektets specifika villkor.

Uttorkningsbetong

Vår uttorkningsbetong är framtagen för att minimera uttorkningstiden och klara tuffa tidplaner. Skanska uttorkningsbetong 50 halverar klimatpåverkan jämfört med vanlig uttorkningsbetong. Produkten har dessutom hög motståndskraft mot skadliga ämnen som kan försämra betongens kvalitet och risken för armeringskorrision minskar då karbonatiseringen sker långsammare. Betongen får därmed också en längre livslängd än övriga betongsorter. Dessutom har Skanskas  uttorkningsbetong även kortare torktid än motsvarande traditionella betong.

Rätt betong ger lägre klimatpåverkan

Klimatfrågan är viktigare än någonsin och det innebär att kraven på oss som företag blir allt hårdare där vi tillsammans med våra kunder behöver öka tempot i våra insatser för att kunna möta en bättre framtid. En förflyttning där betong med lägre klimatpåverkan alltid är ett förstahandsalternativ. Omställningen är en förutsättning för att vi ska kunna ta byggandet in i en hållbar framtid.

Än så länge finns det inte ett klimatneutralt alternativ till betong. Men mycket kan göras för att minska klimatpåverkan. Inte minst att välja rätt betong och rätt konstruktion för varje enskilt projekt. Skanska har specialister som kan hjälpa dig att minimera materialåtgången och att välja rätt produkt. Kontakta oss så berättar vi mer.

Tillsammans bygger vi ett bättre samhälle.

Vi berättar gärna mer

Vårt mål är att erbjuda en trygg lösning med största möjliga koldioxidminskning. Betong är lätt att använda och ger en direkt och positiv klimatåtgärd.

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Försäljningschef område norr

Peter Lundmark

Försäljningschef

Carolina Sjöstrand

Försäljningschef område syd

Peter Fors