c

Skanska i Sverige

Skanska är ett av Sveriges största byggföretag. Men vi kan så mycket mer än att bygga. Vi bygger bara säkert och strävar dessutom efter att arbeta så grönt och hållbart det bara går. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar och vilka mål och värderingar vi har.

Skanska i siffror

Mycket av det vi gör går inte att värdera i siffror, men de ger en snabb överblick av företaget. Här hittar du information om antalet anställda, intäkter med mera.

Läs mer om Skanskas siffror

Verksamheten i Sverige

Skanskas verksamhet i Sverige är uppdelad i fyra grenar. Gemensamt är att alla grenar utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljö som vi lever i.

Läs mer om verksamheten i Sverige

Våra värderingar

Vi arbetar efter våra värderingar. De beskriver hur vi ska bete oss, stödjer vårt löfte och vägleder oss i vårt agerande.

Läs om våra värderingar

Uppförandekod

Vi vill hålla en hög etisk nivå och har skapat Skanskas uppförandekod. Den grundar sig i våra värderingar och ger en tydlig riktning.

Läs mer om vår uppförandekod

Forskning och utveckling

I över 130 år har forskning och utveckling varit en mycket viktig del av Skanskas verksamhet. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla hållbara lösningar efter verksamhetens behov.

Läs mer om forskning och utveckling