Fokus framåt

Samverkan med naturen - en vinst för alla

Den 2 - 6 oktober 2023 har vi fokus framåt för att inspirera, engagera och informera om hur vi tillsammans fortsätter i rätt riktning. Det som tidigare hette Gröna veckan blir fortsättningsvis Fokus framåt. 

Vi arbetar med hållbarhet året runt, men just denna vecka fokuserar vi lite extra för att utmana oss själva, våra kunder och samarbetspartners. Detta för att ta nya, nödvändiga steg framåt, i syfte att driva arbetet inom klimatomställningen och öka vår positiva påverkan på samhället. 

För oss på Skanska är det självklart att ha fokus framåt för vår egen skull, för företagets lönsamhet samt för ett bättre samhälle. Vi vill, tillsammans med andra, forma vår samtid för en bättre gemensam framtid.

I år fokuserar vi på biologisk mångfald som handlar om naturens rikedom av olika ekosystem och arter. Den biologiska mångfalden är tillsammans med klimatförändringarna de största globala utmaningarna vi står inför idag och den ena går inte att lösa utan den andra. Men vi kan alla göra verklig skillnad i den här frågan, genom att tillföra värde i tid, kan vi skapa bättre förutsättningar för den biologiska mångfalden. Vi är en del av och behöver naturen, och naturen behöver i sin tur att vi visar hänsyn. Tillsammans kan lära oss hur vi bättre samverkar med naturen - något vi alla vinner på!

Lyssna på Skanskapodden

Hur ser byggbranschen till att vi bygger vårt samhälle i samklang med naturen?

I detta avsnitt av Skanskapodden gräver vi i vilka utmaningar det finns med att arbeta med biologisk mångfald i byggbranschen – och vilka vinsterna är. 

Medverkande i Skanskapodden om biologisk mångfald: Anna Meder, projektledare, Svenska kraftnät, Tim Schnoor, ekolog, Skanska Sverige och programledare Lisa Yllequist, chef Employer branding, Skanska Sverige.

Byggsektorn har en stor inverkan

Den biologiska mångfalden är tillsammans med klimatförändringar den frågan som är mest avgörande för våra samhällens stabilitet. Skanskas projekt, anläggningar och täkter påverkar den biologiska mångfalden på ett negativt sätt, om vi inte aktivt arbetar med att bevara naturen och ta hänsyn till den biologiska mångfalden.

Viktigt att beakta ekosystemtjänster tidigt i projekten

Mer läsning om biologisk mångfald

Ta gärna del av våra artiklar om bilogisk mångfald och hur vi jobbar med det i vår verksamhet.

Climb lyfter hållbarhetsarbetet i Hammarängen

Trädplanteringar, ängssådd och nya livsmiljöer för insekter. När Hammarängen i Skellefteå testade Climb blev åtgärderna för biologisk mångfald fler och bättre, och chansen att nå branschens viktigaste certifiering genast större.

Läs hela artikeln här

Två kriser – en gemensam lösning

Världen står under hot från klimatförändringar och allt snabbare förlust av biologisk mångfald. Två kriser så tätt sammanlänkade att de behöver lösas tillsammans.

Läs hela artikeln här

Tim jobbar med att bygga natur

Det är ett faktum att byggbranschen påverkar naturen och miljön. Därför har Skanska anställt en egen ekolog. – Mitt jobb är att se till att minska vår påverkan, samtidigt som vi skapar attraktiva stadsdelar och bostäder, säger Tim Schnoor.

Läs hela artikeln här

Skanskas ekolog: ”Företag behöver förstå sin påverkan”

Växter och djur utrotas i allt snabbare takt. Därför har ett antal svenska företag gått samman och tagit fram ett verktyg för att mäta effekterna på biologisk mångfald. "För att kunna göra skillnad måste du först förstå din påverkan", säger Tim Schnoor.

Läs hela artikeln här

Anläggning för grön mat ett paradis för djur och natur

Under arbetet med Greenfoods nya anläggning fick Skanskas Johan Hedve en idé. Varför inte förvandla den gamla åkermarken till en optimal plats för biologisk mångfald? Nu har området delats in i tre zoner med noga utvalda arter som gynnar både växter och djur.

Läs hela artikeln här

Här jobbar Skanska för biologisk mångfald

I Terås bergtäkt producerar Skanska nödvändigt bergmaterial för byggande. Samtidigt pågår ett arbete för att bidra till den biologiska mångfalden.

Läs hela artikeln här

Biologisk mångfald i våra projekt

Se fler projekt

Vill du veta mer?

Välkommen att höra av dig

Vill du fråga om något? Vi diskuterar gärna hur vi kan göra branschen mer hållbar.

Kontakta oss inom hållbarhet