c

Visselblåsartjänst

Vi uppmanar alla som arbetar på våra arbetsplatser att säga ifrån om de misstänker brott mot vår uppförandekod. Även den som inte är Skanska-anställd, exempelvis kund eller leverantör, kan anmäla.

Vi är måna om att man ska känna sig bekväm att rapportera problem utan att oroa sig för negativa konsekvenser. Skanska tolererar ingen form av repressalier mot den som med goda avsikter rapporterar ett misstänkt etiskt övertramp. Det finns flera vägar att välja om du vill rapportera inklusive möjligheten att vara helt anonym.

Så här gör du

 • Om möjligt, ta kontakt med platsledningen eller annan chef på din arbetsplats. Ofta kan vi lösa eventuella problem lokalt.
 • Du kan även kontakta Etiska rådet på Skanska. Etikfunktionen ger vägledning och utreder etiska övertramp. Din identitet skyddas om du vill.
  E-post till Contact
 • Eller anmäl till Skanska Code of Conduct Hotline som drivs av en oberoende aktör. Dit kan du vända dig vid misstanke om allvarligt brott.  Tjänsten stödjer flera språk och du kan vara anonym.
  Du behöver ange koden 109708 i din amälan och kom ihåg att anteckna ditt ärendenummer.
  Via telefon: 020-160 4703
  Via webb: https://skanska.speakup.report/skanska

Vad händer med din anmälan?

Du får en första återkoppling inom sju dagar. Oavsett vilken kanal du väljer att rapportera genom, genomförs en oberoende utredning. Utredningen syftar till att bringa klarhet i t situationen och besluta om eventuella åtgärder. Du får alltid information om resultatet av din anmälan.

Vår ambition är att färdigställa en utredning inom tre månader. Om vi inte är klara inom denna tid kommer du att få en uppdatering om status.

Senast uppdaterad: 2024-04-25