c

Vård- och omsorgsboenden

Med en åldrande befolkning behövs fler vård- och omsorgsboenden i Sverige. Vi på Skanska vet hur man skapar en stimulerande och trivsam miljö.

Fler vård- och omsorgsboenden behövs på många ställen i vårt land. Skanska hjälper dig som kund att hitta innovativa lösningar som ger en trygg miljö för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Dessa lösningar arbetar vi fram tillsammans med vård- och omsorgsoperatörer.

Vi vet till exempel hur man kan utforma boenden för att stimulera till möten och utevistelse. De boende ska känna sig trygga. Liv och rörelse skapas genom rätt planlösning och exempelvis en restaurang som är öppen för allmänheten.

Senast uppdaterad: 2024-03-25