c

Hållbarhet

Tillsammans med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners leder vi utvecklingen för en bättre och mer hållbar framtid. Vi agerar kraftfullt i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Vi bidrar till en positiv samhällsutveckling genom att ge förutsättningar till trygga områden och bra livsvillkor. Så bygger vi ett bättre samhälle.

Grönt byggande

Det vi bygger och utvecklar idag ska hålla lång tid framöver, därför behöver vi tänka på framtidens utmaningar redan nu.

Läs mer om hur vi jobbar med grönt byggande

Social hållbarhet

Miljön runt omkring oss kan påverka allt från hälsa och livslängd till delaktighet i samhället. Genom att arbeta med social hållbarhet kan vi bidra till en positiv samhällsutveckling.

Läs mer om hur vi arbetar med social hållbarhet

Säkerhet och hälsa

Säkerheten på våra arbetsplatser är vår högsta prioritet. Hos oss arbetar man säkert eller inte alls. Målet är skadefria och hälsosamma arbetsplatser.

Läs mer om vårt säkerhetsarbete

Etik

Vi vill ha ett öppet företagsklimat där alla vågar diskutera, reagera och agera. Därför arbetar vi dagligen med etikfrågor.

Läs mer om hur vi arbetar med etik

Mångfald och inkludering

Vi vill att Skanska ska vara en inkluderande arbetsplats där många olika människors kompetens och erfarenhet får plats. Mångfald och inkludering är viktiga områden för oss.

Läs mer om vårt mångfaldsarbete

Färdplan för fossilfritt Sverige

Byggbranschen har en stor klimatpåverkan, med tillsammans kan vi ändra på det. Skanska fick i uppdrag av regeringen att leda arbetet med en färdplan för en fossilfri byggsektor 2045.

Läs mer om färdplanen

Vårt klimatmål

Vårt klimatmål innebär att hela vår värdekedja ska vara klimatneutral. Tillsammans med våra samarbetspartners, leverantörer och kunder ställer vi om för en klimatsmart framtid.

Läs mer om klimatmålet

Integration och praktik

Innanförskapsakademin i Östersund hjälper människor långt från arbetsmarknaden att få arbete och praktik. Som samarbetspartner har vi tagit emot många praktikanter som fått nya värdefulla erfarenheter och kontakter.

Läs artikeln om Innanförskapsakademin

En skola för framtiden

Tillsammans med Ronneby kommun har vi byggt om Listerbyskolan. Under projektet har vi haft miljö och hållbarhet i fokus och målet var att allt material antingen skulle användas eller återvinnas.

Läs mer om Listerbyskolan