c

Hållbarhet

Vår framtidsvision präglas av hälsosamma och resilienta platser, för alla. Det är en framtid där bidragen till en hållbar utveckling finns inbyggda i vardagslivet. Det är en framtid som vi formar gemensamt.

För att förverkliga vår vision krävs hårt arbete, men också modet att tänka stort. Det är en stor uppgift – men i de största utmaningarna vilar de största möjligheterna. Och vi kommer kunna fånga dem, tack vare ett fortsatt samarbete med våra kunder och partners. Vi vet att lösningarna som skapar både välstånd och affärsnytta, men med kraftigt minskade klimatutsläpp, finns inom räckhåll.

Kärnan i vårt gemensamma arbete är ett tydligt mål om att uppnå klimatneutralitet senast 2045. Genom att nyttja styrkan i en stor organisation som bygger på ansvarstagande, får vi kraften och rörelseutrymmet som behövs för att leda vägen dit.

Men för att nå målet krävs också innovation, framsynthet och kunskap. Då behövs djupgående samarbeten med partners i branschen, kunder och inom vår organisation. För med gemensamma tillgångar kan vi skapa platser som främjar välmående och välstånd som består bortom vår egen livstid.