c

Hållbarhet

Som den ledande samhällsutvecklaren driver vi utvecklingen av grönt byggande, klimatarbete, social hållbarhet och mångfald. Säkerhet och etik är också något vi sätter högt på dagordningen. Vi tar ansvar för vår verksamhet och ställer krav på leverantörer och underentreprenörer. Vi vill bidra till ett bättre lokalsamhälle.

Idag står världen inför många utmaningar, men också möjligheter. Några av de viktigaste och största problemen som vi ser idag är förutom klimatfrågan den skenande befolkningsökningen, artutrotningen och den ökande mängden av okontrollerade kemikalier.

Hållbara städer med smarta lösningar

En annan stor global utmaning är den omfattande inflyttningen till städer. Idag bor cirka 50 procent av världens befolkning i städer, men siffran förväntas öka till 80 procent till 2050. För att klara denna utmaning krävs att vi kan bygga attraktiva hållbara städer med utvecklade smarta lösningar för både energi, infrastruktur och tillförsel av livsmedel.

Vi behöver skapa fler sociala miljöer och genom att sätta människan i centrum främjar vi möten och socialt umgänge över kulturella och nationella gränser.

Vi tar ett helhetsgrepp

Som den ledande samhällsutvecklaren driver vi utvecklingen av grönt byggande, klimatarbete och social hållbarhet. Vi främjar och utvecklar nya tekniska innovationer och lösningar och provar dessa i våra olika projekt. Vi vill visa hur dessa lösningar inte bara bidrar till en bättre miljö utan även till lägre livscykelkostnader. Vi tar ansvar för vår egen verksamhet och ställer krav på våra leverantörer och underentreprenörer genom ett aktivt klimatarbete. Vi vill också arbeta för ett bättre lokalsamhälle där vi verkar genom att bidra på det sätt vi kan när det gäller social hållbarhet.

Våra värderingar

Skanska har sedan länge arbetat med att analysera och definiera hur vi kan bidra till en mer hållbar värld. Vårt engagemang har implementerats i policies, etiska uppförandekoder och i våra värderingar; Värna om livet, Agera etiskt och öppet, Bli bättre - tillsammans samt Vid kundens sida.

Senast uppdaterad: 2017-10-10