c

Hållbarhet

Tillsammans med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners leder vi utvecklingen för en bättre och mer hållbar framtid. Vi jobbar aktivt med omställningen till ett fossilfritt samhälle. Vi bidrar till en positiv samhällsutveckling genom att ge förutsättningar till trygga områden och bra livsvillkor. Så bygger vi ett bättre samhälle.

Grönt byggande

Det vi bygger och utvecklar idag ska hålla lång tid framöver. Vi behöver tänka på framtidens utmaningar redan nu och hur vi arbetar för minskad klimatpåverkan.

Läs mer om hur vi jobbar med grönt byggande

Social hållbarhet

Tillsammans med våra kunder driver vi en socialt hållbar stadsutveckling som bidrar till hälsosamma och inkluderande samhällen med goda livsvillkor till alla.

Läs mer om hur vi arbetar med social hållbarhet

Säkerhet och hälsa

Säkerheten på våra arbetsplatser är vår högsta prioritet. Hos oss arbetar man säkert eller inte alls. Målet är skadefria och hälsosamma arbetsplatser.

Läs mer om vårt säkerhetsarbete

Etik

Vi vill ha ett öppet företagsklimat där alla vågar diskutera, reagera och agera. Därför arbetar vi dagligen med etikfrågor.

Läs mer om hur vi arbetar med etik

Mångfald och inkludering

Vi vill att Skanska ska vara en inkluderande arbetsplats där många olika människors kompetens och erfarenhet får plats. Mångfald och inkludering är viktiga områden.

Läs mer om vårt mångfaldsarbete

Färdplan för fossilfritt Sverige

Byggbranschen har en stor klimatpåverkan, med tillsammans kan vi ändra på det. Skanska fick i uppdrag av regeringen att leda arbetet med en färdplan för en fossilfri byggsektor 2045.

Läs mer om färdplanen

Vårt klimatmål

Vårt klimatmål innebär att hela vår värdekedja ska vara klimatneutral. Tillsammans med våra samarbetspartners, leverantörer och kunder ställer vi om för en klimatsmart framtid.

Läs mer om klimatmålet