c

Byggande med lägre klimatpåverkan

Vi bidrar till en hållbar utveckling genom att skapa transformativa lösningar med minimerad klimatpåverkan, på väg mot vår målsättning om klimatneutralitet 2045.

Genom att skapa transformativa lösningar och byggande med lågt klimatavtryck driver vi vår verksamhet framåt och hjälper våra kunder i deras hållbarhetsarbete.

Lösningarna måste vara cirkulära, resurs- och energieffektiva samt innebära minskade koldioxidutsläpp. För att uppnå detta krävs kunskap, insikt och ständigt lärande. Därför samarbetar vi för att dela kunskap samt utveckla nya lösningar för den byggda miljön. Dessa lösningar måste skalas upp för att uppnå den transformation av branschen som leder till samhällen med minskade utsläpp.