Skanska i Almedalen 2019

Tillsammans bygger vi ett bättre samhälle

Som samhällsutvecklare är det självklart för Skanska att vara på plats. Genom att träffa och lyssna på våra offentliga kunder och politikers behov kan vi bli bättre bidra med rätt lösningar.

I Almedalen vill vi prata om det hållbara samhället. Därför bjuder vi in till samtal om hur vi kan bygga fler bostäder och mer infrastruktur samtidigt som vi bidrar till ett bättre samhälle. Exempelvis diskuterar vi gärna hur vi kan öka tryggheten i bostadsområden, utveckla hälsosamma arbetsplatser och skolor eller bygga på ett sätt som minimerar klimatpåverkan.

Om du vill veta mer

Ta gärna del av våra nyhetsartiklar som belyser viktiga områden för bygga ett bättre samhälle; trygga bostadsområden, hälsosamma arbetsplatser samt hur byggbranschen kan minska sin klimatpåverkan.

Träffa oss i Almedalen

Nyfiken på vår medverkan i Almedalen?

Vi har fler talespersoner på plats som gärna deltar i paneler för att berätta hur vi bygger ett bättre samhälle.

Kontakta gärna Sofie Feuk för att diskutera hur Skanska kan bidra, Contact 076-866 98 63

Kalender för Almedalen där Skanska arrangerar eller medverkar

Under Almedalsveckan 2018 deltar i Skanska och BoKlok i seminarier, paneler och rundabords-samtal och diskuterar områden som bygg ett bättre samhälle, hållbarhet, klimatneutralitet 2045, trygga bostadsområden, ställ rätt krav i upphandlingar, bostäder för unga, digitalisering, vision västerås 2070, ABC-staden 4.0
Under Almedalsveckan 2018 deltar i Skanska och BoKlok i seminarier, paneler och rundabords-samtal och diskuterar områden som bygg ett bättre samhälle, hållbarhet, klimatneutralitet 2045, trygga bostadsområden, ställ rätt krav i upphandlingar, bostäder för unga, digitalisering, vision västerås 2070, ABC-staden 4.0
Under Almedalsveckan 2018 deltar i Skanska och BoKlok i seminarier, paneler och rundabords-samtal och diskuterar områden som bygg ett bättre samhälle, hållbarhet, klimatneutralitet 2045, trygga bostadsområden, ställ rätt krav i upphandlingar, bostäder för unga, digitalisering, vision västerås 2070, ABC-staden 4.0
Under Almedalsveckan 2018 deltar i Skanska och BoKlok i seminarier, paneler och rundabords-samtal och diskuterar områden som bygg ett bättre samhälle, hållbarhet, klimatneutralitet 2045, trygga bostadsområden, ställ rätt krav i upphandlingar, bostäder för unga, digitalisering, vision västerås 2070, ABC-staden 4.0
Under Almedalsveckan 2018 deltar i Skanska och BoKlok i seminarier, paneler och rundabords-samtal och diskuterar områden som bygg ett bättre samhälle, hållbarhet, klimatneutralitet 2045, trygga bostadsområden, ställ rätt krav i upphandlingar, bostäder för unga, digitalisering, vision västerås 2070, ABC-staden 4.0
Under Almedalsveckan 2018 deltar i Skanska och BoKlok i seminarier, paneler och rundabords-samtal och diskuterar områden som bygg ett bättre samhälle, hållbarhet, klimatneutralitet 2045, trygga bostadsområden, ställ rätt krav i upphandlingar, bostäder för unga, digitalisering, vision västerås 2070, ABC-staden 4.0
Under Almedalsveckan 2018 deltar i Skanska och BoKlok i seminarier, paneler och rundabords-samtal och diskuterar områden som bygg ett bättre samhälle, hållbarhet, klimatneutralitet 2045, trygga bostadsområden, ställ rätt krav i upphandlingar, bostäder för unga, digitalisering, vision västerås 2070, ABC-staden 4.0
Under Almedalsveckan 2018 deltar i Skanska och BoKlok i seminarier, paneler och rundabords-samtal och diskuterar områden som bygg ett bättre samhälle, hållbarhet, klimatneutralitet 2045, trygga bostadsområden, ställ rätt krav i upphandlingar, bostäder för unga, digitalisering, vision västerås 2070, ABC-staden 4.0