Samhällsutvecklaren Skanska och Almedalen

Almedalen 2023 - Tillsammans för en bättre framtid

Tillsammans med er är vår ambition att svara upp mot samhällets behov av utveckling. Därför var vi på plats i Almedalen. 

Årets Almedalsvecka där politiker, näringsliv, akademi och organisationer samlas för att diskutera viktiga samhällsfrågor, är nu avslutad. Hållbarhet, partnerskap och samverkan var genomgående teman under veckan ihop med årets trendande ämnen AI och cirkularitet.

Vi är tacksamma för och tar med oss all inspiration ni delade med er om hur vi kan skapa den handlingskraft som behövs för att framtidssäkra samhället.

Tack för konstruktiva och inspirerande samtal i vår trädgård

I trädgården på Rostockergränd 4 hölls många spännande och utvecklande formella och informella samtal.

Under dagarna i Almedalen lärde vi oss av varandra och skapade förutsättningar för att genom dialog, samverkan och aktiva samarbeten tillsammans hitta vägar som gör att vi kan möta de utmaningar samhället står inför.

Stort tack till alla offentliga privata kunder, leverantörer, politiska representanter och partners för att ni inspirerar och utmanar oss. Nu fortsätter arbetet med att ta vidare alla samtal och intryck så att vi kan hitta vägar framåt för att tillsammans skapa en bättre framtid.

Seminarier och panelsamtal

I syfte att belysa och skapa dialog kring ett antal av samhällets viktiga utmaningar bjöd vi under Almedalsveckan in till nedanstående panelsamtal och seminarier. Gemensamma nämnare var ämnen om klimat, resurseffektivitet och samhällsutveckling. Cirkulära banbrytare i form av White arkitekter, Houdini Sportswear, BMW och Duni poängterade vikten av att hålla fast vid visionen och fokusera på lösningarna istället för problemen. Därigenom kan vi hitta vägarna framåt så att återbruk blir den viktiga nyckeln i klimatomställningen som den har förutsättningar för att bli.

På temat hur näringslivets stora drakar och de nya gröna uppstickarna tillsammans ska framtidssäkra Sverige var Magnus Persson, vd Skanska Sverige och övriga deltagare ABB, Beteendelabbet och Epishine överens om att vi måste möjliggöra nya lösningar och skapa en plattform för de gröna uppstickarna. Lyckas vi med det kommer innovation kunna konkretiseras, skalas upp och bli en del av de stora drakarnas DNA.

Genomförda seminarier:

Trädgård med personer på en scen och personer som sitter på stolar i gräset.
1.
Innovation med stora drakar och gröna uppstickare. Från vänster, Caroline Jägerhök Skanska, Magnus Persson Skanska, Jenny Elfsberg Vinnova, Anna Björklou Epishine, Dennis Helfridsson och Kajsa Lindström Beteendelabbet.
Personer på en scen i en trädgård.
2.
Cirkulära banbrytarna visar vägen. Från vänster: Sara Gorton Skanska, Alexandra Hagen White Arkitekter, Malva Carlsson Houdini, Johanna Kriisa BMW, Robert Dackeskog Duni.
Många personer samlade på grusplanen innanför det stora grindarna till trädgården.
3.
Besökare samlade på väg in i trädgården för att lyssna på ett av veckans seminarium.
Två personer på en scen som håller i pausgympa i en trädgård inför publik.
4.
Rörelse i form av ”Stretch and flex” inledde traditionsenligt trädgårdens seminarier.
Många pesoner som minlgar i trädgården med mat och dryck i trädgården sett ovanifrån. I bakgrunden syns Visbys hustak.
5.
Mingel i trädgården med närodlade, ekologiska råvaror och svalkande alkoholfri dryck.

Kontakt

Ska du til Almedalen?

Hör av dig så berättar vi om vad som händer hos oss och hur vi kan mötas under Almedalsveckan.

Sofie Jonsson

Projektledare

Camilla Georgsson

Public Affairs