Samhällsutvecklaren Skanska och Almedalen

Almedalen 2022

Almedalen står för öppna möten och respektfulla samtal kring sådant som formar samhället vi lever i. Det är en viktig plats för utbyten av idéer mellan medborgare och samhällsaktörer.

När vi summerar årets almedalsvecka 2022, känns det viktigare än någonsin att fortsätta värna den öppenheten, som inte kan tas för given.

Vårt fokus för året har varit klimatomställning och att bygga ett samhälle som håller ihop, i fråga om välfärd och trygghet. Vi vill tacka alla som kommit till våra seminarier och deltagit i våra paneler. Låt samtalen och mötena fortsätta under året, så ses vi nästa sommar igen.