c

Bygg ett bättre samhälle — Skanska i Almedalen

Skanska vill bygga ett bättre samhälle. Vi vill bygga nya hem i trygga bostadsområden, skolor som stimulerar lärande och infrastruktur som underlättar människors vardag och binder ihop samhället - men det handlar också om hur det byggs. För oss är frågor som hållbarhet, arbetsmiljö, mångfald och etik högsta prioritet.

Summering av Almedalsveckan

Skanska arrangerade tio seminarier om hur vi kan bygga fler bostäder, mer infrastruktur och vikten av att ställa rätt krav i upphandlingar. I panelerna medverkade bland annat infrastrukturminister Anna Johansson, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och inrikesminister Anders Ygeman tillsammans med representanter från Skanskas koncernledning och ledningen för Skanska Sverige.

Nytt för i år var vår morgonsoffa där de politiska ungdomsförbundens ordföringar deltog i ett panelsamtal om hur synen på framtidens drömboenden och framtidens städer skiljer sig bland olika partisympatisörer. Skanska arrangerade även ett mingel där civilminister Ardalan Shekarabi (S) frågades ut av Johan Karlström, Skanskas vd.

Våra Skanskamedarbetare på plats deltog dessutom tillsammans i totalt 60 externa seminarier.

Bygg (bo)städer

Samhället är inte i närheten av att motsvara behovet av bostäder. Bostadsbristen är akut. Det behöver byggas mer. Fungerande bostadsområden behöver skolor, sjukvård, arbetsplatser och service. De behöver trygghet och inkluderande mötesplatser. De behöver blandade upplåtelseformer och en hållbar infrastruktur för att öka integrationen. Vi vill framförallt lyfta vikten av en tydligare samplanering mellan infrastruktur och bostäder för att skapa förutsättningar för nya attraktiva bostadsområden.

Ställ rätt krav i upphandling

Varje år investeras 600 miljarder i vår gemensamma välfärd genom upphandlingar. Detta innebär ett stort ansvar för oss leverantörer. Ansvaret vilar också tungt på upphandlare. Varje offentlig krona måste göra mesta möjliga samhällsnytta. Då kan rätt upphandlingsform för rätt projekt göra hela skillnaden. Vi vill att våra kunder ska ställa höga krav på oss i upphandlingar. Men framförallt vill vi att de ska ställa rätt krav.

Pröva nya vägar

Rätt investeringar i infrastruktur är satsningar på framtiden. Med alternativa finansierings- och genomförandemodeller kan vi skapa innovativa och driftssäkra lösningar som är lönsamma från start. Och med rätt modeller kan infrastrukturen börja byggas nu. Samhällsledare måste våga investera i framtiden. För arbetstillfällen, för tillväxten och för pålitliga kommunikationer. För att lyckas behöver vi pröva nya vägar.

Senast uppdaterad: 2017-07-11