Innovation, forskning och Sustainovation

Innovation

Skanska har alltid valt nya vägar för att möta framtidens utmaningar. För att fortsätta driva samhällsutvecklingen framåt måste vi ta tillvara på de möjligheter som finns och ligga i framkant inom många områden.

Genom nytänkande, risktagande och prestigelös samverkan vill Skanska möta framtiden. Vi strävar efter att ligga i framkant och driver många utvecklings-, innovations- och forskningsprojekt.

En del av detta är Sustainovation som skapar förutsättningar för utvecklings- och innovationssprojekt som förnyar och förbättrar Skanskas affär. På så sätt kan vi tillsammans fortsätta bygga ett bättre samhälle.
Läs mer om Sustainovation.

Aktuellt

Smart bodlösning sparar energi och pengar

I Hammarängen i Skellefteå har Skanska kommit på ett sätt att spara energi, bara genom att planera arbetsplatsen annorlunda. Från start var målet hållbarhet, men lägre kostnader blev en solklar bonus.

Forskar på trä och betong

Konstruktören och doktoranden Carl Larsson på Skanska vill öka kunskapen om hybridkonstruktioner i trä och betong. Något som blir vanligare men kunskapen om hybridkonstruktioner är generellt låg i Sverige. I sin forskning använder han högkänsliga accelerometrar för att ta reda på hur husen mår. Ett arbete som lett till hyllningar i forskarvärlden.

Professor i broteknik

"Professuren blir en viktig länk för samverkan mellan branschen och akademin", säger Helen Broo, nyutnämnd professor i ämnet ”Produktionsanpassad konstruktionsteknik” som är instiftat av föreningen Brosamverkan. Hon betonar vikten av att kommunicera resultat från forskningen för att främja implementering i branschen.

Test av Slussens unika lucka

Höga vattennivåer i Mälaren gjorde att ena avbördningsluckan i Slussen öppnats. Med båda luckorna öppna kan 1 200 kubikmeter vatten passera i sekunden . Hela anläggningen ger en kapacitet på 1 400 kubik, att jämföra med 285 kubik i gamla systemet. Mälarens vattenstånd regleras på fyra olika platser; Slussen, Norrström, Hammarbyslussen och Södertälje.

Armeringsrobotarna redo

Efter år av utveckling är Skanskas armeringsrobotar snart redo att börja jobba. Den unika styrningen från en digital modell sparar inte bara tid och pengar, den har potential att förändra hela byggbranschen. Idén föddes under bygget av Norra Länken där alla armeringskorgar tillverkades på plats. Trots att hanteringen var manuell kortades byggtiden med ett halvår.

Ett urval av våra artiklar inom innovation, digitalisering och forskning

loading

Forskning

Hållbar hantering av byggavfall, återbruk av brandklassade produkter

Samhällsbyggnadssektorn är av stor betydelse för Sverige och den svenska ekonomin. Klimatpåverkan från byggandet i Sverige är nära 10 miljoner ton CO2-equiv per år. Dessutom står samhällsbyggnadssektorn för ca 40 % av Sveriges totala energianvändning och genererar en betydande del av de totala materialflödena och avfallsmängderna i samhället. Projektet är ett samarbete mellan Lunds Universitet, RISE, Bengt Dahlgren och Skanska.

Läs om forskningsprojektet på brandforsk.se

Återbrukat stål är överlägset

Stål är ett material med egenskaper som gör det fördelaktigt för tillämpning i bärande konstruktioner. Tillverkningen av stålkomponenter genererar relativt stora utsläpp av koldioxid. Skanska har lett forskningsprojektet med utveckling av ett verktyg för styrning av en stålkonstruktions koldioxidbelastning. Nu pågår ett fortsättningsprojekt där återbrukat stål används på ett projekt i Stockholm.

Läs om forskningsprojektet på sbuf.se

Säkrare arbetsmiljö vid fältprovtagning av asfalt

Kvalitetsuppföljning av asfalt sker med hjälp av fältprovtagning av vägbanan. Arbetet innebär en risk för personalen som befinner sig nära den förbipasserande trafiken. Skanska har utvecklat utrustning som gör provtagning av asfalt automatiserad och fjärrstyrd.

Läs om hur provtagningen går på sbuf.se

Sustainovation

Sustainovation är precis som det låter, orden sustain - upprätthålla och innovare - att förnya, blir Sustainovation. Utveckling och innovation för hållbarhet. Det är för oss ett arbetssätt och en extern plattform som både knyter an till FN:s globala hållbarhetsmål och förbättrar samt förnyar vår affär.

Vi strävar efter att ligga i framkant och driver många utvecklings-, innovations- och forskningsprojekt. Vår förhoppning är att Sustainovation kan ge förutsättningar för utvecklings- och innovationssprojekt så vi kan fortsätta bygga ett bättre samhälle.

Läs mer på sustainovation.se

Poddar om innovation

Sustainocast

Sustainovation är vårt sätt att skapa innovation och utveckling för att möta dagens utmaningar med hållbara lösningar. Vårt senaste avsnitt är en dialog mellan den tidigare idrottsstjärnan Carolina Klüft och den prisbelönta arkitekten Thomas Sandell. Det blir ett samtal om hur arkitektur och idrott kan bidra till mer hållbara och innovativa samhällen.

> Sustainocast #3 Sofie Lindblom, tidigare innovationschef på Spotify, och Lars Ydreskog, direktör för strategiska projekt på LKAB.

> Sustainocast #2 Carolina Klüft och Thomas Sandell

> Sustainocast #1 Att våga förändra med Gunnar Hagman, vd Skanska Sverige och Anna Serner, vd Filminstitutet

Samarbete med högskolor och universitet

För att Skanskas långsiktiga behov av kompetens och tekniska lösningar ska tillgodoses så samarbetar vi med några av världens mest framstående högskolor, universitet och organisationer. Vi har alltid löpande samarbeten med KTH, Chalmers, Lunds tekniska universitet och Luleå tekniska universitet.

I Sverige deltar vi aktivt i flera forskningsprogram och projekt. Vi är bland annat med i Vinnovas program Smart built environment som är ett av sjutton statliga innovationsprogram. Skanska medverkar också i EU-projekt som CRAVEzero och GrowSmarter.

Dessutom har Skanska ett stort antal interna och externa löpande utvecklingsprojekt på gång. Våra femtiotalet medarbetare med forskarutbildning, våra professorsmeriterade medarbetare och vårt samarbete med doktorander gör att vi har en kontinuerlig närvaro och samverkan med landets universitet och tekniska högskolor.

1 av 5 Slussen. Under januari steg vattenståndet i Mälaren så mycket att Skanska och Stockholms Stad beslutade att öppna den nya anläggningen för avbördning, trots att bara en av två specialbyggda stålluckor hunnit monteras.
2 av 5 Vägrenen. Skanskas patenterade innovation "Vägrenen" fungerar som en jättedammsugare och rensar luften från 99 procent av farliga vägpartiklar.
3 av 5 Crossways Växjö. Skanska planerar tillsammans med Södra och Combitech en klimatneutral och innovationsfrämjande mötesplats där människor, näringsliv, offentlig verksamhet och akademi möts.
4 av 5 Borrobot. Den BIM-styrda roboten ”Hilti Jaibot” utför här borrning av hål för infästning av installationer som el, ventilation, sprinkler och VS på projekt Citygate i Göteborg. 
5 av 5 BoKlok är ett samabete mellan Skanska och IKEA. Tillsammans utvecklar vi innovativa lösningar för förnyelsebar energi i våra bostadsprojekt. Steg för steg tar vi våra bostäder mot klimatneutralitet.

Vill du veta mer?

Kontakt Sustainovation

Kontakt forskning