c

Skanska-professorn bildar bro till det akademiska

Hon är nyutnämnd professor i broteknik på Chalmers och fick dessutom nyligen ett stort stipendium från Skanskas egen utbildningsstiftelse. "Professuren blir en viktig länk för samverkan mellan branschen och akademin", säger Helén Broo, gruppchef på Skanska Teknik i Göteborg.

”Jag hade inte tänkt jobba med broar, med tanke på mitt namn, men jag hamnade där redan under examensjobbet och har jobbat med brokonstruktion sedan dess”, berättar Skanskas Helén Broo.

Helén har en lång karriär inom byggteknik och brokonstruktion och är i dag en av Skanskas ledande brospecialister. Hon har alltid haft en fot i det akademiska, fungerat som handledare och mentor och initierat flera externt finansierade forskningsprojekt. Nyligen blev det klart att Helén blir adjungerad professor vid Chalmers tekniska högskola i ämnet ”Produktionsanpassad konstruktionsteknik” som är instiftat av föreningen Brosamverkan.

– Det är väldigt roligt. Jag kommer att fungera som en brygga mellan vad branschen behöver och vad universitetet har att erbjuda, och initiera forskning som fyller gapet däremellan. Jag vill också lägga stor vikt vid att kommunicera resultatet från forskningen för att främja implementeringen i branschen.

Tackar kollegorna för hjälpen

Efter snart 15 år som praktiserande ingenjör på Skanska har hennes arbete och utnämning till adjungerande professor också uppmärksammats med ett stipendium från Agne Sandbergs Stiftelse, som bildades av Skanska på 1950-talet. Helén får ett bidrag ”som uppmuntran och stöd för sitt viktiga arbete med att överbrygga industrin och akademin och främja utvecklingen inom brokonstruktion”, som det står i motiveringen.

– Det känns fint att få uppskattning för sitt arbete. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra för pengarna än, men en del ska gå till att fira tillsammans med mina kollegor. Utan dem hade inget av det här varit möjligt.

Katalysator för lärandet

Det var Heléns chef på Skanska Teknik, Patrik Groth, som nominerade henne till stipendiet där 66 Skanska-medarbetare i år får dela på 1,5 miljoner kronor.

– Agne Sandberg-stipendiet finns till för att uppmuntra de som åstadkommer något utöver det vanliga i sitt arbete på Skanska. I Heléns fall är det förmågan att leda sin grupp och arbetet på Skanska, och samtidigt bibehålla kontakten med akademin och sitt intresse för forskning. Jag ser stipendiet som en katalysator för det ständiga lärandet, säger Patrik.

Fakta: Agne Sandbergs stiftelse

Agne Sandbergs Stiftelse bildades 1953 för att hedra Skanskas dåvarande vd Agne Sandberg när han gick i pension. Det ursprungliga kapitalet uppgick till 75 000 kronor varav en tredjedel kom från de anställda medan bolaget tillförde två tredjedelar. I dag har stiftelsen ett kapital på cirka 30 miljoner kronor. Stiftelsen drivs i dag av ett barnbarn till Agne Sandberg, som dessutom bär samma namn. Skanskas medarbetare kan vartannat år ansöka om stipendium, som ska användas för utbildning eller i vissa fall studieresa.

Senast uppdaterad: 2023-02-15

Rekommenderad läsning