c

Asfalt

Vi på Skanska är idag en av de största asfaltproducenterna och utläggarna i Sverige. Vi har både mobila och fasta asfaltverk i hela landet.

På Skanska vill vi ge våra kunder rätt asfaltsprodukt till rätt pris, våra kontaktpersoner besitter stor teknisk kompetens. Våra fabriker ligger strategiskt etablerade över hela landet för att minimera transportsträckorna.

Grön asfalt

Skanskas Gröna asfalt är en del av vårt arbete mot att bli ett klimatneutralt företag. Vi har tagit fram en asfalt med lägre fossil koldioxidbelastning som går under samlingsnamnet Grön asfalt.

Säkerhet är viktigt för oss

Asfaltmassan vi tillverkar håller ofta mellan 140 och 180 grader. Detta innebär att en riskbedömning innan och under ett beläggningsarbete är av största vikt. Vi har alltid en dialog kring säkerhet och arbetsmiljö. Vill du veta mer om vårt arbete med säkerhet så visar vi gärna.

Våra tjänster

Vi på Skanska är din samarbetspartner när du behöver hjälp med vägarbeten, oavsett storlek så har vi rätt resurser att möta dina behov. Vi är ditt trygga val och kan med vår breda erfarenhet möta dig eller din slutkunds krav och önskemål. Vi kan asfaltera en färdigberedd yta. Vi kan också bereda ytan, det vill säga terrassera, finjustera, dimensionera, med mera, för att sedan asfaltera, måla linjer samt montera räcken och skyltar. Vi kan erbjuda dig som kund en mängd olika tjänster som förenklar arbetet. 

Oavsett om det är nyproduktion av asfaltytor eller reparationer och ytskikt så kan vi hjälpa till. Vi kan även ta helhetsansvar från markberedning till asfaltering.

Mindre markjobb

Vi kan hjälpa till med utomhusarbeten som till exempel att bygga lekplatser, plantera växter, lägga gräsmattor och plattor, bygga parkeringsplatser, linjemålning av parkeringsplatser och sätta upp motorvärmarstolpar med mera.

Asfaltteknisk rådgivning

Vårt fokus är att hitta kostnadseffektiva lösningar med rätt asfaltkvalitet till varje uppdrag. Skanska har lång och gedigen erfarenhet inom asfaltområdet. Våra duktiga asfalttekniker står redo att stötta dig i såväl stora som små uppdrag.

Tankbeläggning

Tankbeläggning är en miljövänlig och mindre kostsam beläggningsmetod med produktion på plats.

Läs mer om hur vi jobbar med tankbeläggning

Tekniker och maskiner

Vi använder oss av en mängd olika tekniker och maskiner, i vår maskinpark finns ett stort antal maskiner som klarar både miljö och kvalitetskrav.

Vi är en del av Skanska Industrial Solutions.