c

Asfalt

Skanska är en av de största asfaltproducenterna och utläggarna i Sverige. Genom våra mobila och fasta asfaltverk i hela landet hjälper vi dig att hitta rätt asfaltsprodukt till rätt pris. Våra asfaltsverk ligger strategiskt etablerade över hela landet för att minimera transportsträckorna.