c

Toppmodernt asfaltverk ökar återvinningen

Med unik teknik som klarar hundra procent återvinning tar Skanska nästa steg i utvecklingen av hållbara material. Snart börjar tillverkningen av en asfalt som binder mer koldioxid än den släpper ut.

Asfaltsverket sett nedifrån
1 av 3 Nya asfaltverket i Vällsta, Upplands Väsby, drivs med fossilfri bioolja och Skanskas BioZero-asfalt innehåller ett talloljebaserat bindemedel. ”Här kommer det lukta mer bastu än tjära”, säger produktionschefen Christopher Elofsson Hakola. Foto: Malin Dahlberg
Asfaltsverket sett en  bit ifrån
2 av 3 Skanskas nya asfaltverk sträcker sig 42 meter upp mot himlen. Produktionskapaciteten ligger runt 320 ton i timmen, med en lagringskapacitet på 1000 ton färdig asfalt. Foto: Malin Dahlberg
Bild ovanifrån på 5 asfaltsläggare som arbetar.
3 av 3 Vi använder ungefär 8 miljoner ton asfalt i Sverige varje år.

Vi använder ungefär 8 miljoner ton asfalt i Sverige varje år, vilket gör det till ett av våra vanligaste material. Asfalt har många fördelar. Det är billigt, vattentätt, elastiskt och totalt återvinningsbart – även efter att det legat på en väg i 50 år. Nackdelen är att det kräver mycket energi att producera, vilket genererar stora koldioxidutsläpp.

– Vi har utvecklat asfalttillverkningen så långt det går med befintlig teknik. Nu behöver vi ta ett större tekniksprång för att komma vidare, säger Skanskas asfaltspecialist Henrik Sjöholm.

Sveriges modernaste asfaltverk

Han syftar på det senaste tillskottet till verksamheten i Vällsta i Upplands Väsby utanför Stockholm där Skanska investerat i ett av de modernaste asfaltverk som går att uppbringa. Det stod mellan två av de största leverantörerna i Europa, och valet föll på ett schweiziskt familjebolag som kunde möta Skanskas krav på allt från kapacitet till återvinning.

– Med den gamla tekniken kommer vi upp i maximalt 40 procent returasfalt. Vårt nya verk klarar teoretiskt 100 procent. Just nu ligger vi på runt 70 procent i vissa produkter, men vi testar och lär oss den nya tekniken allt eftersom, berättar Christopher Elofsson Hakola som är projektchef.

Konstruerat för att återvinna

Det nya verket har en bättre förbränningskammare som gör att uppvärmningen blir jämnare och skonsammare. Dessutom återcirkuleras luften, vilket gör att värmen kan återanvändas. 75 procent av alla avgaser går tillbaka in i processen, vilket sänker energibehovet med ungefär 25 procent, förklarar Christopher.

– Det fina med den här fabriken är att den är konstruerad för återvinning i första hand. Vi kommer att driva verket med hjälp av fossilfri bioolja, och byta ut delar av bindemedlet bitumen mot ett förnybart biobindemedel.

Bioasfalt för högtrafikerade vägar

Skanskas hittills mest hållbara asfaltprodukt BioZero kompenserar för den koldioxid asfalten släpper ut vid tillverkningen, så att slutsumman blir noll. BioZero har samma egenskaper som konventionell asfalt, med fördelen att det innehåller ett talloljebaserat bindemedel och en mycket hög andel återvunnet material. Nästa steg är att utveckla en asfalt som binder mer koldioxid än den släpper ut.

– Vi kan nu starta ett pilotprojekt där vi kan göra BioZero för högtrafikerade vägar, något vi är först med i Sverige, säger Henrik Sjöholm.

– Det unika med den här asfalten är att den bildar en ännu större kolsänka när den läggs ut på vägen. Om vi till exempel släpper ut 20 kilo koldioxid vid tillverkningen så ska asfalten kunna lagra dubbelt så mycket.

Laddar för invigning

Det som återstår just nu är att bygga en lagerhall i anslutning till anläggningen där returasfalten kan förvaras torrt inför hösten.

– Vi har haft ett överskott av gammal asfalt i Stockholmsområdet som vi nu kan använda för att producera högkvalitativ asfalt med högre andel återvinning, säger Henrik Sjöholm och fortsätter:

– Det känns fantastiskt att vi har den här tekniken på plats. Det ger oss en chans att utveckla vår asfalt och verkligen rusta för framtidens miljökrav.

Senast uppdaterad: 2023-05-17

Rekommenderad läsning