c

Säkerhet inom betong

På Skanska värnar vi om livet där hälsa och säkerhet har högsta prioritet. Vi arbetar ständigt med att minska de risker som finns för att skapa en säker miljö för de som befinner sig på och runt våra anläggningar och arbetsplatser.

Gemensam planering

Som kund hos oss blir du en naturlig del av vårt säkerhetsarbete. Vid ett startmöte går vi igenom de risker som vi tillsammans eller enskilt ska hantera för att arbetet ska bli så säkert som möjligt för alla. Vi arbetar säkert eller inte alls.

Krafterna som krävs för att betongen ska kunna pumpas är stora. Detta innebär att en riskbedömning innan och under ett arbete är av största vikt. Både kund och leverantör har ansvar att delge och hantera de risker som finns på aktuell arbetsplats.

Säkert på plats

Tillsammans med dig som kund ser vi till att betongleveranserna och
pumpningen sker på ett säkert sätt. Därför kommer vi gärna ut och har en dialog på plats för att kunna få en uppfattning om framkomlighet, väglag och göra en riskbedömning inför kommande leverans och pumpning.

Senast uppdaterad: 2024-01-16