c

Säkerhet inom betong

Vi som jobbar på Skanska har ett gemensamt säkerhetsmål – skadefria arbetsplatser. Därför pågår ständigt arbetsmiljöaktiviteter för att minska de risker som finns.

Tillsammans med dig som kund har vi en dialog kring säkerhet och arbetsmiljö, där vi tydliggör ansvar och utvärderar risker med fokus på en säker och effektiv betongleverans.

Planerar med kunden

Vi bokar gemensamt in ett startmöte där vi samtalar djupare om de risker som vi tillsammans eller enskilt ska hantera. Dessutom ställer vi alltid ett antal frågor kring säkerhet när du som kund lägger en order. Detta är för att våra och era medarbetare ska vara så väl förberedda som möjligt.

Arbetsmoment med särskilda risker

Krafterna som krävs för att betongen ska kunna pumpas är stora. Detta innebär att en riskbedömning innan och under ett arbete är av största vikt. Både kund och leverantör har ansvar att delge och hantera de risker som finns på aktuell arbetsplats.

Senast uppdaterad: 2023-10-30