c

Välkommen till Leverantörsportalen

Leverantörsportalen är systemet som används av dig som leverantör vid genomförande av förkvalificering och vid hantering av order.

Förkvalificering

Syftet med förkvalificeringen, som en del av flera, är att underlätta för Skanska att göra ett hållbart och säkerställt val av leverantör utifrån lagkrav, grundläggande branschkrav och väsentliga Skanskakrav.

Förkvalificeringen är ett självskattningsformulär som genomförs av dig som leverantör. För att bli förkvalificerad och därmed sökbar som leverantör i våra projekt behövs:

  • godkänd förkvalificering
  • godkänd skattestatus
  • godkänd kreditbedömning

För att få tillgång till förkvalificeringen krävs att ett konto skapas i Leverantörsportalen och att du som leverantör blir inbjuden att genomföra förkvalificering. Är du inte leverantör till Skanska idag skall du ansöka om konto till leverantörsportalen och begära att bli förkvalificerad. Kontroll av skattestatus och kreditbedömning genomförs av Skanska.

Frågor?

Kontakta Affärsstöd om du har frågor om leverantörsportalen eller din förkvalificering.

Order

Skanska använder elektroniska verktyg för att skicka förfrågningar och lägga ordrar till våra leverantörer. För att bekräfta köp skickar vi ordrar via vårt inköpssystem.

En order kan förmedlas på följande sätt:

  • via integration
  • via e-post med länk till Skanskas leverantörsportal
  • via e-post med bifogad pdf

Oavsett hur orden förmedlas och hur du väljer att svara, vill vi ha ett svar inom 24 timmar.

Senast uppdaterad: 2021-08-31