c

Välkommen till Leverantörsportalen

Skanskas Leverantörsportal är endast tillgänglig för befintliga leverantörer till Skanska. Vill du bli leverantör till Skanska, kontakta något av våra projekt. Skanskas Leverantörsportal används vid genomförande av förkvalificering och vid hantering av order.

Förkvalificering

Syftet med förkvalificeringen, som en del av flera, är att underlätta för Skanska att göra ett hållbart och säkerställt val av leverantör utifrån lagkrav, grundläggande branschkrav och väsentliga Skanskakrav.

Förkvalificeringen är ett självskattningsformulär som genomförs av dig som leverantör. För att bli förkvalificerad och därmed sökbar som leverantör i våra projekt behövs:

  • godkänd förkvalificering
  • godkänd skattestatus
  • godkänd kreditbedömning

Order

Skanska använder elektroniska verktyg för att skicka förfrågningar och lägga ordrar till våra leverantörer. För att bekräfta köp skickar vi ordrar via vårt inköpssystem.

En order kan förmedlas på följande sätt:

  • via integration
  • via e-post med länk till Skanskas leverantörsportal
  • via e-post med bifogad pdf

Oavsett hur orden förmedlas och hur du väljer att svara, vill vi ha ett svar inom 24 timmar.


Frågor

Skanska Sverige AB och övriga Skanskabolag , kontakta Contact
+46 10-448 01 00

Frågor gällande Skanska Fastigheter, kontakta Contact
Fastigheter Malmö AB
Skanska Fastigheter Göteborg AB
Skanska Fastigheter Stockholm AB

Här kan du läsa dig till svaren på de vanligaste frågorna - Till frågor och svar.

Senast uppdaterad: 2023-04-26