c

Leverantörsportalen

För att våra projekt enkelt och effektivt ska kunna göra inköp använder vi Leverantörsportalen. När du som leverantör har registrerat dig och blivit förkvalificerad blir du sökbar för våra projekt.

Förkvalificerad – första steget i vårt samarbete

En grundförutsättning inom Skanska är att alla våra leverantörer uppfyller både lagkrav och grundläggande Skanskakrav. För att bli förkvalificerad behöver du ha:

  • Godkänd förkvalificering - självskattning som genomförs av dig som leverantör
  • Godkänd skattestatus - kontrolleras av Skanska
  • Godkänd kreditbedömning - kontrolleras av Skanska

Vad händer sen?

Är du förkvalificerad med status Grön, innebär det att du följer lagkraven och Skanskas krav. Nu har du möjlighet att bli uppsökt av något av Skanskas projekt för ett samarbete via våra system, därmed finns du med i vår generella leverantörsdatabas.

Notera att detta inte är en garanti för att du blir kontaktad av oss. Du är välkomnmen att kontakta våra pågående projekt för att erbjuda dina produkter och tjänster.

Kontakta Affärsstöd om du har frågor om leverantörsportalen eller din förkvalificering.

Senast uppdaterad: 2020-06-18