c

Samverkan gör oss starkare

Ensam är inte stark, ibland behöver vi gemensamma krafter för att ta oss an de samhällsutmaningar vi står inför. Klimatomställning, arbetsmiljö och trygghet är bara några av dem. Vi tror att samverkan och partnerskap är en förutsättning för att hantera utmaningarna.

Med många års erfarenhet från en stor bredd av projekt har vi på Skanska samlat på oss värdefull kompetens och erfarenhet. Det har också andra aktörer gjort. Genom nyttja varandras styrkor och lärdomar är vår övertygelse att vi tillsammans kommer närmare lösningen på många av de samhällsutmaningar vi står inför.

Skanska vill medverka i sammanhang där vi gemensamt arbetar för minskad klimatpåverkan, ökad social hållbarhet och bättre arbetsmiljö inom byggbranschen. För att kunna göra störst skillnad behöver frågorna adresseras i tidiga skeden och där vill vi vara en nyckelaktör.

Forum för ökad säkerhet

För att dela vår erfarenhet och kompetens, och ta del av andras, deltar vi i ett flertal olika forum. Ett viktigt exempel är vår delaktighet i medlemsföreningen Håll Nollan, som strävar efter att alla som arbetar på bygg- och anläggningsarbetsplatser kommer hem oskadda efter varje arbetsdag.

Vi är också stolta över vårt engagemang i stiftelsen Tryggare Sverige som arbetar brottsförebyggande och strävar efter att Sverige ska vara en säker och trygg plats där människor vill leva och bo. Tillsammans med stiftelsen har vi varit med i framtagandet av BoTryggt2030, en handbok för planering av säkra och trygga livsmiljöer. Handboken fungerar som ett uppslagsverk för branschen, med checklistor och tips på hur man kan tänka när man bygger och planerar.

Engagemang lokalt och nationellt

Vi syns och engagerar oss både på lokal och nationell nivå. Som ett internationellt bolag har vi också engagemang på en global nivå. 

Ett exempel är CEO Alliance som samlar tio branschledande europeiska företag. Det som för oss samman är ett dedikerat fokus på hur respektive industri kan minska sina koldioxidutsläpp i samtliga scope samt skapa affärsmodeller som driver på omställning mot ett fossilfritt samhälle. 

 

Några av våra samverkansengagemang