c

Klimatanpassning

Det vi bygger idag ska hålla långt in i framtiden. En av de aspekter som avgör hur vi bygger på en viss plats är vilket klimat som råder. Men ökade växthusgasutsläpp gör nu att klimatet håller på att förändras, vilket vi måste ta höjd för.

Det räcker inte att bara ta hänsyn till de förutsättningar som finns på plats idag, utan vi måste med hjälp av modelleringar och prognoser även ta framtidens förändrade klimat i beaktande för att bygga så hållbart som möjligt. En utmaning, men också en självklarhet.

Genom medveten planering av tillkommande bebyggelse och infrastruktur kan vi minska samhällets sårbarhet, och samtidigt anpassa oss till de följder som ett förändrat klimat kommer att medföra.

Klimatanpassning kan innebära att förstärka hamnar och kajer i händelse av höga vattenflöden. Eller att ta hänsyn till framtidens ökade mängder nederbörd eller solinstrålning när vi planerar våra byggnader. Men det kan också vara att skapa grönytor och plantera eller bevara träd, som både ger skugga och tar hand om regnvatten, eller att skapa miljöer med vattendrag och öppna vattenytor.

Senast uppdaterad: 2024-03-21