c

BEAst BIM

BEAst BIM är ett branschgemensamt initiativ genom BEAst, med stöd av SBUF, för att bidra till strukturering av informationshantering genom byggnadsinformationsmodellering, BIM.

Anvisningar, guider och mallar för praktisk tillämpning hjälper beställare och projektutvecklade att ha samma kravställning för projektörer som enkelt kommer igång med tillämpningen. Version 1.1 lanserades den 5 april 2023.

Organisationen BEAst med medlemmarna NCC, PEAB, Skanska och Veidekke arbetar för att införa standardiseringar och digitala processer för system- och bygghandlingar.

BEAst Modelleringskrav i tidiga skeden är framtagen för att ge olika parter som beställare, projektör och entreprenören gemensam målbild för detaljeringsnivå på modellering.

Modelleringskraven bygger på en strukturering och standardisering av grundläggande branschkrav i syfte att effektivisera samarbete och öka värdet och nyttan av digitaliseringen.

På hemsidan för BEAst BIM hittar du anvisningar för Beslutsunderlag, Beställarstöd samt den fullständiga Anvisning som riktar sig till projektörerna.

Senast uppdaterad: 2023-08-17