c

Hyresupphandling av samhällsfastigheter

En hyresupphandling innebär att verksamheten blir hyresgäst, inte fastighetsägare, för en skräddarsydd byggnad. Detta ger möjlighet att dra nytta av Skanskas resurser, kreativitet och kompetens i såväl design som funktion.

Genom en hyresupphandling får din verksamhet skräddarsydda lokaler. Vi på Skanska står ansvarar för projektet från idé till genomförande.

För att möta det växande investeringsbehovet har en del offentliga verksamheter valt att använda sig av så kallade hyresupphandlingar. Den upphandlande verksamheten får hjälp att uppföra projektet som hyresgäst och inte som byggherre, vilket innebär att verksamhetens resurser optimeras. Vi på Skanska ansvarar för projektet från idé till genomförande: fastighetsköp, finansiering, design och drift.

Fördelar med hyresupphandling

Det finns många skäl för en verksamhet att välja hyresupphandling. Några fördelar är:

  • Goda förutsättningar för utveckling och innovation genom samverkan med erfaren samarbetspartner.
  • Skapar förutsättningar för utveckling av den egna verksamheten.
  • Verksamheten slipper binda kapital eller resurser till att utveckla och bygga en fastighet.
  • Förutsägbar kostnad under avtalstiden – inga underhållsöverraskningar.
  • Ingen byggherrerisk, det vill säga oförutsägbara risker som kan uppkomma under byggnationen.
  • Hyreslagstiftningen skapar trygghet i relation till funktion och kostnad.
  • Ökad flexibilitet efter hyrestiden genom möjligheten att omförhandla hyran, byta lokal eller öka/minska ytan efter verksamhetens behov.

Mer än en fastighet

Det finns fantastiska möjligheter för en verksamhet med väl genomtänkta och bearbetade lösningar. Vi på Skanska hjälper till att skapa nya lokaler som uppfyller verksamhetens behov och som även kan innebära nya mötesplatser för kommunens invånare.

Ett exempel

En skolbyggnad står ledig flera timmar om dygnet och lokalkostnader är den näst största kostnaden för en skola. Om vi ökar tillgängligheten och användandet av lokalerna
under dygnet, bidrar verksamheten till ett bättre samhälle:

  • Skolans betydelse ökar.
  • Tryggheten ökar eftersom fler människor rör sig i området
  • Lokaler kan ofta användas av olika verksamheter vilket bidrar till större samhällsnytta.

På så sätt förbättras även ekonomin i projektet och verksamhetens kostnad minskar.

Bygg långsiktigt

Låt upphandlingen och dess krav spegla de frågor din verksamhet prioriterar och värnar om. Då blir upphandlingen mer än en upphandling, den blir ett ställningstagande och en
vägvisare för verksamhetens vision.

Höj blicken och utmana en innovativ och kompetent leverantör med hjälp av upphandlingens utvärderingskriterier. En upphandling som ska utmynna i ett hyreskontrakt ger leverantörerna möjlighet att bidra till verksamhetens utveckling. Integrera hållbarhet i upphandlingen. Ställa krav på sociala åtaganden, byggnader och certifieringar samt andra fokusområden som bidrar till förbättrad prestationsförmåga, lägre driftskostnader och en bättre miljö.

Exempel på projekt

Se projekt som vi tillsammans med verksamheterna har genomfört genom hyresupphandling:

Vallastadens skola, Linköping

Senast uppdaterad: 2023-09-27