Gottorp

Gottorp

I Gottorp, i Bunkeflostrand, utanför Malmö skapar Skanska en ny attraktiv stadsdel. Här kommer besökarna mötas av en varierad bebyggelse av småstadskaraktär, där olika typer av småhus blandas med flerbostadshus.

Gottorp är Skanskas första Citylab-certifierade stadsdel och kommer vid färdigställandet omfatta cirka 550 bostäder. Här finns Sveriges första klimatneutrala radhus och snart färdigställs NollCO2-certifierade småhus.

Här skapar vi en mötesplats för generationer där hållbarhet är ett ledord. Området kommer att bli Bunkeflostrands nya centrum och en naturlig mötesplats med all tänkbar service som gör livet bekvämt och trevligt.

Citylab-certifierad

Gottorp är Skanska första Citylab-certifierade stadsdel. En Citylab-certifierad stadsdel lägger grunden för en jämlik och trygg miljö och området kan stå emot klimatförändringar över tid. Bakom Citylab-certifieringen står Sweden Green Building, SGBC.

I Gottorp är hållbarhetsarbetet tydligt och följs upp och utvärderas genom hela projektet. Visionen är att Gottorp ska vara ett föredöme för framtidens hållbara, trygga och naturnära stadsdelar.

I nära samarbete med Malmö stad har vi gemensamt tagit fram ett hållbarhetsprogram. Målet är att minska klimatpåverkan från byggnation med minst 30 procent och att samtliga småhus når NollCO2. Övriga byggnader ska uppnå nettonoll klimatpåverkan. Dessutom ska stadsdelen anpassas för att klara framtidens klimat samt bidra till ökad biologisk mångfald.

Som ett bevis på vårt arbete har vi nominerats till årets Citylab-pris i Sweden Green Building Awards.

Flera etapper i nära samarbete med Malmö stad

Skanska har ägt marken sedan 1967 och vi började arbetet med att ta fram ett planprogram för området tillsammans med Malmö Stad 2015, därefter tog arbetet med att ta fram detaljplaner för området vid. 

Etapp ett

Etapp ett består av 40 småhus i form av radhus, kedjehus och villor. Även en stadsdelspark anläggs. Etapp ett startade 2021.

Etapp två

Etapp två består av runt 550 bostäder, varav 240 i småhus och 310 i flerfamiljshus, en ny förskola och ett torg med butiker och vårdcentral. I etappen planeras det också för ett park- och naturområde med fördröjningsmagasin som tar hand om dagvatten. Byggstart planeras till 2023 eller 2024.

Läs mer om de olika etapperna
Stäng

En tillfällig aktivitetsplats

Även fast stadsdelen inte står färdig så hittar man redan idag plats för lek och aktiviteter i området. Tillsammans med barn och vuxna i området skapade vi en aktivitetsplats för att uppmuntra till rörelse och lek.

Vi frågade barnen vad de ville ha för att trivas i området i väntan på att stadsdelen färdigställs. Genom trä, kartonger, silkespapper och legogubbar fick barnen bygga modeller och skapa en vision av vad de önskade.

Modellerna mynnade sedan ut i Gottorps aktivitetsplats som innehåller en basketplan, innebandyplan, mountainbikebana med gupp byggda av jordmassor, odlingsmöjligheter och ett gatubibliotek där man själv kan lämna in och låna böcker av andra i området.

Läs mer om Gottorp

2023-04-27 08:00 CET

Söder om Allén i Bunkeflostrand blir Sveriges första småhuskvarter som precertifieras enligt NollCO2

Skanskas kvarter Söder om Allén i Bunkeflostrand, kommer att bli Sveriges första att certifieras enligt NollCO2. Kvarteret består av 78 radhus, kedjehus och villor. Gemensamt för samtliga är ett stort fokus på hållbara material och lösningar som bidrar till att minimera klimatpåverkan.

Läs mer