c

Skanska Direkt

Skanska Direkt genomför ombyggnationer, nybyggnationer och energiåtgärder runt om i landet. Vi arbetar lokalt och nära dig som kund. Med byggservice från Skanska Direkt får du det lilla företagets engagemang med lokal kompetens och en personlig kontakt samtidigt som du får fördelarna av att samarbeta med ett stort företag.

Många av Skanska Direkts kunder har ramavtal med oss där vi löpande genomför små och stora uppdrag. Andra väljer att upphandla oss för enskilda projekt. Våra kunder finns både i privat och offentlig sektor.

Som kund hos Skanska Direkt får du fördelarna av att samarbeta med ett stort företag när det kommer till inköp, arbetsmiljö för våra anställda och hårda krav på etik .

Ombyggnad

Att anpassa lokaler för nya verksamheter är en av våra specialiteter. Det kan till exempel handla om sjukhus som behöver bygga om lokaler för att kunna hantera ny teknik eller ny utrustning. Vi arbetar också med att byta tak eller stammar i bostadshus, något som ofta innebär stor påverkan på de som bor i fastigheterna. Därför arbetar vi med effektiva processer och innovativa arbetssätt som kortar ner tiden för projektet och därmed minimerar påverkan för de boende.


 

Nybyggnad

Genom lång erfarenhet från stora projekt runt om i Sverige har vi byggt upp en stor kunskapsbank kring nybyggnad. Vi arbetar med allt från nya förskolor och idrottshallar till att bygga ut lager och kontor. Vår långa erfarenhet av stora och komplexa projekt ger oss också en unik tillgång till specialistkompetens om projektet ställs inför någon utmaning.


 

Energiåtgärder

En viktig del i Sveriges hållbarhetsarbete är att uppdatera det befintliga fastighetsbeståndet så att det möter morgondagens krav. Skanska Direkt genomför åtgärder och funktioner som minskar energianvändningen på din fastighet. Vi kan hjälpa till med att byta fasad och fönster, uppdatera ventilationssystem till lösningar som tar hand om värmen i frånluften eller att montera solceller på taken. Vår långa erfarenhet på området innebär att vi idag kan hjälpa dig redan på ett tidigt stadie med att hitta nya lösningar som passar just din fastighet.

Referensprojekt

Här hittar du ett urval av de projekt vi genomfört runt om i Sverige.
Läs mer om våra projekt