c

Betong

Vi på Skanska vet hur fabriksbetong fungerar. Vi har betongfabriker i hela landet och vänder oss både till företag och privatpersoner.

Skanskas gröna betong

Betong är en säker och hållbar del av samhällsbygget men vi måste se till att den blir ännu mer klimatsmart. Vi har tagit fram en ny typ av betong som går under samlingsnamnet Grön betong.

Rikstäckande kompetens

Vi satsar hårt på teknisk kompetens och vill vara en byggteknisk resurs för våra kunder. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra betongrecept, råmaterialen och gjutmetoderna. Vi arbetar lokalt med betongtekniska experter som följer upp gjutningar direkt på plats. Dessutom har vi ett rikstäckande betongtekniskt centrum (BTC), som har spjutspetskompetens.

Vi erbjuder helhetslösningar med transport och pumpning och har högsta prioritet på att leverera enligt tidplan. Vi planerar gärna tidigt i projekt tillsammans med kund för att hitta den bästa lösningen med lägsta totalkostnad.

Idag har vi betongteknisk kompetens i varje fabrik. Våra fabriker ligger strategiskt etablerade över hela landet för att minimera transportsträckorna. Med våra mobila fabriker kan vi komma ännu närmre - i direkt anslutning till bygget.

Säkerhet är viktigt för oss

Krafterna som krävs för att betongen ska kunna pumpas är stora. Detta innebär att en riskbedömning innan och under ett arbete är av största vikt. Vi har alltid en dialog kring säkerhet och arbetsmiljö. Vi berättar om våra risker och av kunden begär vi att få ta del av er riskbedömning kring de arbetsmoment som vi ska utföra.

Våra produkter

Rätt betongkvalitet till ditt projekt är vårt fokus. Vi har en mängd olika betongsorter som passar dina behov och ett urval från dessa finner du nedan.

Läs mer om våra produkter

Våra tjänster

Vi har en mängd tjänster som underlättar i ert projekt. Vi erbjuder dig bland annat rådgivning, betongpumpning och mobila fabriker.

Läs mer om våra tjänster

Vårt miljöarbete

Betong består av naturmaterial, sten, vatten och cement. Vi minimerar användningen av naturtillgångar och återvinner.

Läs mer om vårt miljöarbete

Vårt säkerhetsarbete

Vi har ett gemensamt säkerhetsmål - skadefria arbetsplatser. Därför pågår ständigt arbetsmiljöaktiviteter för att minska de risker som finns.

Läs mer om vårt säkerhetsarbete

Referensprojekt

Vi på Skanska är proffs på att ta fram rätt betongkvalitet för varje projekt. Läs om några av de uppdrag vi har jobbat med.

Läs mer om våra referensprojekt

Vi är en del av Skanska Industrial Solutions.