c

Grus och kross

Nästan allt i samhället är byggt med hjälp av sand, grus och stenkross. Det behövs till grundläggning vid byggen, som skydd runt rör och kablar och är huvudbeståndsdelen i asfalt och betong.

Skanska ReSources

Skanska ReSources är ett koncept där vi tar emot, hanterar, återvinner och återanvänder naturresurser och samtidigt uppmuntrar till cirkularitet.

Läs mer om Skanska ReSources
Vy ovanifrån över en täkt, skog och hus.
1 av 4

Citynära materialterminaler

En misnkning av långa lastbilstransporter i byggproduktionen minskar också klimatavtrycket. Med lokala materialterminaler möjliggörs lokal, cirkulär och resurseffektiv hantering av så kallat entreprenadberg i expansiva storstadsområden.

Läs artikel - Citynära materialterminaler
Andreas Canfors jobbar med att spränga berg
2 av 4

Jobbet som smäller högst

När han trycker på knappen kommer markvibrationerna först, följt av ett dovt muller. Med en smäll har tjugo meter bergvägg förvandlats till en stenhög.

Läs artikeln - Jobbet som smäller högst
Samuel Sköldblom är labbtekniker och utbildad geolog.
3 av 4

Han undersöker stenarnas inre

Varje år lossar Skanska miljontals ton bergmaterial i sina täkter. Samuels jobb är att ta reda på vad som gömmer sig inuti stenarna, för att säkra kvaliteten på det som produceras

Läs artikeln - Han undersöker stenarnas inre
Skanskas geolog Emma Rehnström i väglaboratoriet i Vällsta.
4 av 4

Jobba smartare med bergmaterial

Samhället är byggt på sten, grus och sand, men tillgången är inte oändlig. Geolog Emma Rehnström värnar om berget för att öka återbruket i branschen.

Läs artikel - Vi måste jobba smartare med vårt bergmaterial