c

Grus och kross

Vi levererar grus-, sten- och bergprodukter, betonggrus, asfaltmaterial, vägbyggnadsmaterial och banverksmakadam. Vi är rikstäckande och finns där du är och levererar på rätt plats i rätt tid. Vi lastar inte personbilssläp, men vi levererar gärna. Kontakta din lokala anläggning för mer information och priser.

Det är viktigt för oss att ha en god kunskap och förståelse för dina behov på den lokala marknaden. Tillsammans kan vi hitta den bästa lösningen för ditt specifika projekt. Genom att vara delaktiga i ett tidigt skede av byggprojektet kommer våra produkter och tjänster till störst nytta.

Lokal täktverksamhet och terminaler

Vår bergmaterialverksamhet inkluderar inte bara lokal täktverksamhet runt om i Sverige, vi har också terminaler där vi tar emot entreprenadberg från olika projekt, som vi krossar och förädlar. Vår lokala närvaro skapar flexibilitet för dig som kund.

Lastningslösningar och säkra leveranser

Vi erbjuder en bra service på våra anläggningar där du har möjlighet att hämta material och vi hjälper dig gärna med lastningslösningar samt säkra leveranser av material. Vi samarbetar med lokala markentreprenörer och transportörer. Ingen leverans är för stor eller för liten för oss. Till dig som privatperson: Vi lastar inte personbilssläp, men vi levererar gärna. Kontakta din lokala anläggning för mer information och priser.

Våra produkter

Vi säljer krossade och sorterade grus- och bergkrossprodukter. Vi erbjuder ett standardsortiment, men vi tar gärna fram specialprodukter efter dina behov.

Läs om våra produkter

Vårt miljöarbete

För oss på Skanska är miljö- och hållbarhetsarbetet alltid i fokus och vi arbetar alltid med att minska vår miljöpåverkan inom grus- och krossverksamheten.

Läs mer om vårt miljöarbete

Vi är en del av Skanska Industrial Solutions.