c

Jobbet som smäller högst

När han trycker på knappen kommer markvibrationerna först, följt av ett dovt muller. Med en smäll har tjugo meter bergvägg förvandlats till en stenhög. – Det är över på ett par sekunder. Förberedelserna tar flera veckor, berättar Andreas Canefors som jobbar som sprängare på Skanska.

Andreas Canfors jobbar med att spränga berg
1 av 4 Andreas Canfors jobbar med att spränga berg. Ett arbete som kräver planering och noggranna förberedelser. Foto: Malin Dahlberg
Losshållning av berg.
2 av 4 Så här kan det se ut när Skanskas losshållare trycker av en salva och bryter nytt berg i täkten. Foto: Malin Dahlberg
Inför en sprängning borrar man flera tusen meter ner i berget.
3 av 4 Inför en sprängning borrar Andreas och kollegorna flera tusen meter ner i berget. Foto: Malin Dahlberg
Andreas visar var borrhålen finns.
4 av 4 När borrhålen är klara fylls de med flytande sprängmedel. Foto: Malin Dahlberg

Andreas Canefors är sprängare, eller losshållare som det också kallas i branschen. Han ansvarar bland annat för brytningen i Vällsta bergtäkt utanför Stockholm, där Skanska har tillstånd att ta ut 20 miljoner ton berg fram till 2033.

– Skanska har ett hundratal bergtäkter som förser samhället med det bergmaterial som behövs för att producera asfalt, betong och kunna bygga allt från hus till broar och vägar, berättar Andreas.

– De flesta människor kanske inte tänker på det, men grus, sten och sand används i så gott som allt som byggs i dag. Även i våra mobiltelefoner och datorer.

Borrar i fyra veckor

Det är inte bara att sätta några dynamitgubbar i marken och trycka av. Att bryta berg är ett precisionsarbete som kräver minutiös planering och stora säkerhetsåtgärder. Arbetet börjar med att mäta in den delen som ska sprängas, bergpallen. Sedan görs en detaljerad borrplan.

– Vi studerar en 3D-modell av berget för att kunna placera borrhålen precis rätt. Då ser vi också hur många borrmeter som behövs. Är det 4 000 meter så har vi ungefär fyra veckors borrning framför oss.

Lägger sig i en prydlig hög

I Vällsta används en Epiroc T40, den största bergborrningsmaskinen för arbeten ovan jord. När alla hål är borrade djupt ner i berget pumpas ett flytande sprängämne ner i hålen enligt en laddplan. Sprängämnet kopplas sedan ihop till en tändapparat. Efter nästan sju veckors förberedelser är det äntligen dags att lossa.

– När man trycker av en salva känner man först markvibrationerna och sen kommer ett dovt muller. Om vi gjort allt rätt släpper berget, faller rakt ner och lägger sig i en prydlig hög på marken, säger Andreas.

Återbruk av berg från tunnelbanebygget

Men det är inte bara nytt material som krossas i Vällsta. Det sker också återvinning av schaktmassor som kommer in från byggprojekt runt om i Stockholm. Just nu tar täkten emot tonvis av bergmaterial från utbyggnaden av tunnelbanan i Nacka.

– Vi tar prover på allt som kommer in. Om berget är av god kvalitet kan vi använda det i slänter, grundläggning och till bärlager. Har vi tur går det att använda till asfalt också.

– När det gäller betongtillverkningen finns det specifika kvalitetskrav som gör att vi oftast måste bryta nytt, men återbruk är alltid att föredra före att spränga, säger Andreas.

Senast uppdaterad: 2023-05-23

Rekommenderad läsning