c

Här borrar sig Charlotta genom berggrunden

När Skanska bygger ut tunnelbanans Blå linje kommer experthjälpen från andra sidan Östersjön. Med sig har de finska kollegorna en riktig tungviktare – borriggen Charlotta.

Borrigg jobbar under jord vid tunnelbaneutbyggnaden i Nacka.
1 av 6 Borriggen Charlotta har rest hela vägen från Helsingfors för att hjälpa till med tunnelbaneutbyggnaden i Nacka.
Borriggen Charlotta jobbar nere i en tunnel 50 meter under jord.
2 av 6 Tunnelbanan mot Nacka byggs med traditionell tunneldrivning, det vill säga genom att borra, ladda och spränga.
Borrigg som har namnet Charlotta skrivet på sidan.
3 av 6 Det är tradition att döpa de olika borriggarna till kvinnonamn, för att det ska vara enkelt att skilja dem åt. Förutom Charlotta jobbar Kamilla, Kazhal och Anita i tunnlarna.
Skanskas medarbetare Mika Tapio sitter i förarhytten och styr borren.
4 av 6 Skanskas arbetslag består till hälften av finska medarbetare då de är särskilt bra på tunneldrivning. Här Mika Tapio i förarhytten på en av borriggarna.
Närbild på tunnelborrar som sakta tar sig igenom berggrunden.
5 av 6 Att bygga tunnlar är både komplext och tidskrävande. Skanskas arbetslag kommer ungefär fem meter om dagen i den tunnel som ska bli 1,2 kilometer lång.
Tunnelborr står i bergrummet i en stor pöl med vatten.
6 av 6 Skanska har kommit på ett sätt att återanvända processvattnet i tunnlarna. Det centrifugeras för att få bort sand och fina stenpartiklar och kan sen återanvändas i tunnelborrmaskinerna.

Det är mörkt, svalt och fuktigt och varje dag bjuder på nya överraskningar. För Skanskas svenskfinska arbetslag gäller det att hela tiden göra avvägningar. Hur stor mängd cement behövs det för att täta sprickorna i berget? Hur mycket kan man spränga och borra utan att störa de boende?

– Att bygga tunnlar är komplext och teknikintensivt, och särskilt utmanande mitt i en storstad där det ligger mängder av hus, företag och vägar. Det kräver att vi tar stor hänsyn, både till miljön och de som bor och jobbar ovan jord, säger Skanskas stabschef Joakim Bessfelt.

Fem meter om dagen

När Region Stockholm bygger ut Blå linje söderut från Kungsträdgården har Skanska fått i uppdrag att färdigställa den sista etappen. Det vill säga 1,2 kilometer spårtunnlar med tre uppgångar i Nacka. I arbetet ingår två biljetthallar, en plattform, ett 50 meter djupt hisschakt och ett rulltrappsschakt som blir Sveriges längsta med sina 90 meter.

– Tunnelbyggande är som att lägga ett stort pussel. Först måste man bygga arbetstunnlar för att ens kunna börja jobba. Efter det kan vi spränga och borra oss genom berget – ungefär fem meter om dagen.

Kvinnonamn en tradition

Själva tunneldrivningen gör kollegorna och tunnelexperterna från Skanska i Finland. Med sig har de flera riktiga tungviktare som fraktats till Stockholm med båt och lastbil. Bland annat Charlotta, en 53 tons borrigg med tre armar som sakta tuggar sig genom berggrunden.

– Det är tradition i branschen att döpa borriggar till kvinnonamn, för att enkelt kunna skilja dem åt, förklarar Joakim och berättar att även Kamilla, Kazhal och Anita jobbar under jord i Nacka.

Unik miljölösning

Om Skanska Finland bidrar med teknisk excellens, är det Skanska Sveriges uppgift att se till att arbetet är så hållbart som möjligt. Region Stockholm har CEEQUEL-certifierat hela projektet. Det innebär att alla entreprenörer behöver hitta olika lösningar för att minska sin klimatpåverkan så mycket som möjligt. Skanskas team har bland annat kommit på ett sätt att återanvända processvattnet i tunnlarna. En unik lösning som gett Skanska regionens miljöbonus.

– Det samlas in och centrifugeras för att få bort sand och fina stenpartiklar. När vattnet är renat kan det användas i tunnelborrmaskinerna, i stället för att vi ska ta nytt dricksvatten från kommunen.

En samhällsvinst

2025 är Skanskas del av uppdraget klart. Sen dröjer till 2030 innan tunnelbanetågen börjar rulla i Nacka.

– Projektet innebär en stor samhällsvinst. Genom att bygga en ny passage under Saltsjön och Södermalm avlastas sträckan mellan Slussen och T-Centralen. Tunnelbaneutbyggnaden kommer också att innebära tusentals nya bostäder i Stockholmsområdet, avslutar Joakim Bessfelt.

Uppdraget i siffror

  • 1,2 kilometer spårtunnlar.
  • 1 station med tre uppgångar i Nacka.
  • 50 meter vertikalschakt för hiss.
  • 90 meter rulltrappsschakt som blir landets näst längsta. Sveriges längsta rulltrappa ligger i Västra Skogen som också är en del av Blå linje.
  • 300 000 kubikmeter bortsprängt berg.
  • 11 000 kubikmeter platsgjuten betong.
  • 6 500 kubikmeter prefabricerad betong.
  • 1 500 ton armering.
  • 53 ton, så mycket väger borriggarna Charlotta och Kamilla.
  • 41 ton, så mycket väger borriggarna Kazhal och Anita.
Senast uppdaterad: 2022-10-28

Rekommenderad läsning