c

Byggverksamhet

Att vara ett av världens ledande byggföretag när det kommer till hus- och anläggningsbyggande förpliktigar. Vår ambition att skapa, leda och styra lönsamma byggentreprenader med låg koldioxidpåverkan, kan vi bara uppnå tillsammans med dig som kund med hög hållbarhetsambition.

För att Sverige ska utvecklas och blomstra behövs moderna sjukhus, broar, skolor, kommunikationer och annan viktig infrastruktur. Byggverksamheten bidrar till att förbättra samhället genom att utnyttja Skanskas samlade kompetens och resurser.

Nära och prestigelöst samarbete

När du anlitar Skanska får du del av den kompetens och erfarenhet som vi har samlat på oss genom åren. Vi vill jobba tillsammans dig som kund och tror på ett nära och prestigelöst samarbete. Genom att vi arbetar med flexibla affärsmodeller hittar vi alltid den lösning som är bäst anpassad för projektet.

Vår ambition är att komma in i projektet så tidigt som möjligt. Det innebär att vi kan komma med smarta lösningar på byggprocesser, material och teknik. En lösning som är bättre för miljön kan också innebära en lägre totalkostnad.

Läs mer om våra samarbetsformer