c

Vägar, järnvägar och broar

Sveriges tillväxt är beroende av ett fungerande transportsystem. Vi på Skanska bidrar genom att bygga vägar, järnvägar och broar baserad på gedigen kunskap samt lång erfarenhet.

Skanska genomför infrastrukturprojekt över hela landet – planerat och väl samordnat från start till mål. Våra teknikexperter och geotekniker samarbetar med lokala medarbetare, vilket ger lösningar som är innovativa, kostnadseffektiva och anpassade efter regionala förutsättningar. Alternativa material, dimensioneringar och produktionsmetoder övervägs alltid när vi söker den bästa lösningen.

Vi har lång erfarenhet av järnvägar, motorvägar, 2+1-vägar, rastplatser, bågbroar, hängbroar och andra stora trafikprojekt. Vänd dig även till oss för att få hjälp med mindre vägar, cykelbroar och gångvägar.

Stålgrupp med teknisk kompetens

Vi har en expertisgrupp inom stål som bidrar med teknisk kompetens till våra projekt runt om i landet. Genom expertisen skapas effektivisering av hela stålbyggnadsprocessen, från utveckling, konstruktion och inköp till produktion, montage, anbudsskede och genomförande.

Vi gillar komplexa utmaningar

I utmanande innerstadsprojekt med komplexa trafiklösningar kommer vår kompetens till sin rätt. Hänsyn till tredje man och närmiljön är alltid våra viktigaste prioriteter.

Senast uppdaterad: 2023-11-01