c

Vägar, järnvägar och broar

Sveriges tillväxt är beroende av ett fungerande transportsystem. Vi på Skanska bidrar genom att bygga vägar, järnvägar och broar på ett hållbart och effektivt sätt.

Skanska genomför infrastrukturprojekt över hela landet – planerat och väl samordnat från start till mål. Våra teknikexperter och geotekniker samarbetar med lokala medarbetare, vilket ger lösningar som är innovativa, kostnadseffektiva och anpassade efter regionala förutsättningar. Alternativa material, dimensioneringar och produktionsmetoder övervägs alltid när vi söker den bästa lösningen.

Vi har lång erfarenhet av järnvägar, motorvägar, 2+1-vägar, rastplatser, bågbroar, hängbroar och andra stora trafikprojekt. Vänd dig även till oss för att få hjälp med mindre vägar, cykelbroar och gångvägar.

Vi gillar komplexa utmaningar

I utmanande innerstadsprojekt med komplexa trafiklösningar kommer vår kompetens till sin rätt. Hänsyn till tredje man och närmiljön är alltid våra viktigaste prioriteter.

Några av våra projekt

Södra Marieholmsbron, Göteborg

Ny bro ger ökad kapacitet

Vi på Skanska bygger Södra Marieholmsbron över Göta älv som en del av Marieholmsförbindelsen.

E6 Pålen – Tanumshede

E6:ans sista etapp färdigställd

När motorvägssträckan Pålen-Tanumshede blev klar, fick Sverige en sammanhängande motorväg från Trelleborg till Oslo.

Stenkumla-Dunsjö, ett järnvägsprojekt

Ombyggnad av enkelspår till dubbelspår

Dubbelspårsutbyggnaden genom landskapen Närke och Östergötland ska öka kapaciteten för i första hand godstrafik och på så sätt få bort en flaskhals i dagens järnvägssystem samt avlasta stambanorna.

Senast uppdaterad: 2020-08-28