c

Drift och underhåll

Vår verksamhet omfattar allt från yttre skötsel, mindre anläggningsentreprenader samt drift och underhåll. I nära samarbete med dig som kund säkerställer vi att vägar, broar, offentliga miljöer och anläggningar håller hög driftsäkerhet och kvalitet.

Brounderhåll

Underhållet av en bro ska skötas av specialister för maximal säkerhet och livslängd därför sköter vi om det årliga underhållet där vi spolar, röjer, inspekterar och dokumenterar eventuella förändringar.

Belysningsunderhåll

Hos oss kan du få hjälp med allt från nyanläggning till upprustning av befintliga belysningsanläggningar. Dessutom erbjuder vi bland annat:

• Underhållsplaneringar utifrån anläggningens behov
• Årliga besiktningar inklusive lampbyten
• Felavhjälpande underhåll i samband med fel i anläggningarna
• Reparationer av skador efter trafikolyckor
• Eldriftsansvar

Drift och underhåll av vägar

Framkomliga vägar gör att gående, cyklister, bilar, lastbilar och bussar tar sig fram tryggt genom Sverige. Vår erfarenhet av beläggnings- och grusvägsunderhåll gör att vägarna är säkra och håller länge. Till vår hjälp har vi egna asfaltverk, grustäkter, maskiner, utrustning och kompetenta medarbetare.

Vintervägen blir trygg med snöröjning, sandning och saltning. På sommaren hjälper vi dig med renhållning av vägen samt skötsel av planteringar och gräsytor vid rastplatser.

Vi underhåller också trafikutrustning som viltstängsel, skyltar och vägräcken. Allt för att säkerheten längs vägarna ska upprätthållas.

Skötsel av utemiljö

Tillsammans med dig som kund säkerställer vi att dina utemiljöer är tilltalande och underhållna för sin funktion. Vi håller rent, vårdar grönytor, underhåller vägar, utför gatusopning och genomför besiktningar av lekredskap. Behöver ni reparationer eller omformning av anläggningar, sköter vi det från utredning till färdigt arbete.

Trafikanordningar

Det finns flera omfattande regelverk för arbeten på eller intill vägar. Låt oss sköta planeringen och hela trafikanordningen så du kan koncentrera dig på projektet. Vi på Skanska har lång erfarenhet av arbete i trafikerad miljö. Vi ger rådgivning, upprättar och ansöker om TA-planer enligt väghållarens regler, sköter nödvändig administration och tar hand om all kontakt med myndigheter så som kommuner, polisen, räddningstjänsten och väghållare.
Vid projektets start ställer vi ut trafikanordningen. Därefter sköter vi och anpassar avstängningen under projektets gång. När allt arbete är klart, tar vi på ett tryggt sätt bort materialet.

Säkerheten kommer alltid först för oss på Skanska. Vi har TMA-bilar (TMA-bilarna är försedda med ett påkörningsskydd som består av ett deformationsblock och en ljustavla) och utmärkningsansvariga som alltid jobbar säkert och strävar efter att maximera din produktion.

Vi erbjuder allt inom trafikanordningar och stöttar bland annat med rådgivning och planering, TA-planer, tillstånd, utsättning, avetablering, rengöring och uthyrning av material så som tillfälliga trafikljus, tungavstängning och skyltar. Vi hjälper även gärna till med daglig tillsyn och checklistor, allt för att arbetsplatsen skall bli en så säker och trivsam arbetsplats som möjligt.

Senast uppdaterad: 2023-11-01