c

Drift och underhåll

Vår verksamhet omfattar skötsel, drift och underhåll. I nära samarbete med dig som kund säkerställer vi att vägar, broar, offentliga miljöer och anläggningar håller hög driftsäkerhet och kvalitet.

Brounderhåll

Underhållet av en bro ska skötas av specialister för maximal säkerhet. Vi sköter även om det årliga underhållet där vi spolar, röjer, inspekterar och dokumenterar eventuella förändringar.

Belysningsunderhåll

Hos oss kan du få hjälp med allt från nyanläggning till upprustning av befintliga belysningsanläggningar. Dessutom erbjuder vi bland annat:

  • Underhållsplaneringar utifrån anläggningens behov
  • Årliga besiktningar inklusive lampbyten
  • Felavhjälpande underhåll i samband med fel i anläggningarna
  • Reparationer av skador efter trafikolyckor
  • Eldriftsansvar

Drift och underhåll av vägar

Framkomliga vägar gör att bilar, lastbilar och bussar rullar tryggt genom Sverige. Vår erfarenhet av beläggnings- och grusvägsunderhåll gör att vägarna är säkra och håller länge. Till vår hjälp har vi egna asfaltverk, grustäkter, maskiner, utrustning och kompetenta medarbetare.

Vintervägen blir trygg med snöröjning, sandning och saltning. På sommaren hjälper vi dig med renhållning av vägen samt skötsel av planteringar och gräsytor vid rastplatser. 

Vi underhåller också trafikutrustning som viltstängsel, skyltar och vägräcken. Allt för att säkerheten längs vägarna ska upprätthållas. 

Skötsel av utemiljö

Tillsammans med dig som kund säkerställer vi att dina utemiljöer är tilltalande och underhållna för sin funktion. Vi håller rent, vårdar grönytor, underhåller vägar och genomför besiktningar av lekredskap. Behöver ni reparationer eller omformning av anläggningar, sköter vi det från utredning till färdigt arbete.

Senast uppdaterad: 2022-04-11