c

Produkter och tjänster

Vi är en del av ett stort ekosystem inom bygg- och anläggningsbranschen som tillhandahåller produkter och tjänster till många projekt i hela Sverige. Välj mellan en mängd produkter och tjänster för ditt byggprojekt som är innovativa och med lägre klimatpåverkan.

Asfalt

Skanska är idag en av de största asfaltproducenterna och utläggarna i Sverige. Vi har både mobila och fasta asfaltfabriker i hela landet.

Läs mer om asfalt

Betong

Vi vet hur fabriksbetong fungerar och har fabriker i hela landet. Vi hittar alltid innovativa och kostnadseffektiva lösningar för just ditt projekt.

Läs mer om betong

Grus och kross

Skanska levererar grus-, sten- och bergprodukter, betonggrus, asfaltmaterial, vägbyggnadsmaterial och banverksmakadam.

Läs mer om grus och kross

Skanska ReSources

Skanska ReSources möjliggör vi återvinning av material i större skala och minskar behovet av att tära på naturens ändliga resurser. 

Läs mer om grus och kross

Skanska Direkt

Skanska Direkt genomför ombyggnationer, nybyggnationer och energiåtgärder runt om i landet.

Läs mer om Skanska Direkt

Grundläggning

Vi genomför grundläggning av byggnader, broar, hamnar, kajer och bostäder. I våra egna fabriker tillverkar vi pålar och beslag som passar till just ditt projekt.

Läs mer om grundläggning

Infraservice

Vi hjälper dig med allt som rör trafikanordningar, drift och underhåll och anläggningsarbeten. Varje dag, dygnet runt.

Läs mer om infraservice

Maskinuthyrning

Vi kan hjälpa företag med maskiner och utrustning genom hela projektet. Vi hyr ut maskiner och utrustning och kan även bistå med tjänster.

Läs mer om maskinuthyrning

Teknisk spetskompetens

Här arbetar vi bland annat med produktionsanpassad projektering, teknisk kvalitetssäkring av projekt, effektivisering av byggprocessen samt förvaltning av tekniska lösningar.

Läs mer om våra tjänster inom teknisk spetskompetens