c

Samhällsfastigheter

För att samhället ska fungera behövs skolor, vård- och omsorgsboenden och fastigheter inom rättsväsendet.  Vi har lång erfarenhet av att utveckla samhällsfastigheter och vet hur de ska utformas för att skapa en trygg och hållbar miljö där människor trivs.

Skanska erbjuder hållbara samhällsfastigheter via hyresvärdsupphandling eller privata helhetslösningar. Tillsammans med kommuner, myndigheter och regioner skapar vi trivsamma miljöer där medarbetare, barn, elever och boende känner sig inkluderade. Vi vill vara med och skapa långsiktiga fastighetslösningar för ett bättre samhälle. 

Skolor och förskolor

Det finns ett stort behov av nya skolor och förskolor runt om i landet. Vi kan bidra med lång erfarenhet av att ha utvecklat skolor med kreativa miljöer där barn, pedagoger och lärare trivs.

Elevernas lärande, vardag, välbefinnande och hälsa ska alltid sättas i främsta rummet. Det är också viktigt att nya skolor skapar samhällsnytta och bidrar till lokalsamhället. Ett exempel är att samutnyttja skolans lokaler efter skoltid.

Som en del av vårt skolerbjudande har vi tagit fram ABCD-förskolor. Förskolorna är nyckelfärdiga, har korta produktionstider och är redan upphandlade enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). De har även lågt klimatavtryck, är giftfria och anpassningsbara till Miljöbyggnad. Kommunerna kan alltid välja om de vill äga förskolan genom att avropa en färdig entreprenad eller hyra den av oss.  

Läs mer om ABCD-förskolorna

Vård- och äldreboenden

Våra vård- och omsorgsboenden har höga hållbarhetsambitioner, trevliga och funktionella lokaler och en avkopplande utemiljö. Det ska finnas möjlighet att umgås och att göra olika aktiviteter. Liv och rörelse skapas genom rätt planlösning och exempelvis en restaurang som är öppen för allmänheten. Vi på Skanska har många idéer om hur ett boende kan utvecklas för en stimulerande ålderdom.

För att skapa ett så bra och trivsamt boende som möjligt tror vi att det är viktigt att involvera de som senare ska driva verksamheten, vilket vi också gjort i flera av våra projekt. Deras expertkunskap är viktig för att boendet ska utformas på bästa sätt.

Fastigheter inom rättsväsendet

Sverige står just nu inför ett stort behov av nya fastigheter inom rättsväsendet, exempelvis för Polismyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården. Lokalbehoven kan lösas genom en så kallad hyresvärdsupphandling, alternativt med en entreprenad. 

Ett klimatneutralt samhälle

År 2030 ska alla nya samhällsfastigheter Skanska utvecklar vara klimatneutrala. För att nå dit arbetar vi ständigt med att minska klimatavtrycken genom exempelvis val av material och se till att ha smarta, innovativa och hållbara energilösningar. Med vår erfarenhet och kompetens vill vi skapa långsiktiga fastighetslösningar för dagens och morgondagens generationer.

Fler samhällsfastigheter behövs på många ställen i vårt land. Låt oss tillsammans komma fram till hur de kan skapas och samtidigt bidra med samhällsnytta, både för klimatet och socialt.

Kommuner, regioner och myndigheter kan bidra till klimatomställningen genom att ställa rätt hållbarhetskrav på det som ska byggas. Vi uppmanar våra kunder att göra det så att vi tillsammans kan uppnå våra klimatmål och skapa ett bättre samhälle. Det kan handla om att välja material med mindre klimatpåverkan såsom betong och asfalt samt återbruka material. Tillsammans med våra kunder vill vi möta samhällsutmaningarna och bygga för idag och bortom vår livstid.

Senast uppdaterad: 2023-02-07