c

Samhällsfastigheter

För att samhället ska fungera behövs skolor, förskolor och vård- och omsorgsboenden. Vi vet hur samhällsfastigheterna ska utformas för att skapa en trygg och hållbar miljö.

Fler samhällsfastigheter behövs på många ställen i vårt land. När en stadsdel utvecklas är det därför självklart att fundera över om skolor, förskolor och vård- och omsorgsboenden ska byggas.

Trygga och stimulerande vårdboenden

Vi utformar vård- och omsorgsboenden som stimulerar till möten och utevistelse. Det ska kännas sig tryggt under promenader i trädgårdarna men möjligheten till frisk luft finns även på balkongen eller uteplatsen. Utevistelse är en mänsklig rättighet enligt oss.

Liv och rörelse skapas genom rätt planlösning och exempelvis en restaurang som är öppen för allmänheten. Vi på Skanska har många idéer om hur ett boende kan utvecklas för en stimulerande ålderdom.

Vi har fått stor uppmärksamhet för flera vård- och omsorgsboenden vi har utvecklat. Eftersom vi själva bygger boendet tillsammans med kvalificerade underentreprenörer, kan vi garantera att den färdiga byggnaden håller hög kvalitet.

Nya skolor och förskolor

Det finns ett stort behov av nya skolor och förskolor runt om i landet. Skanska planerar och utvecklar skolor där barn och ungdomar kan känna sig trygga.

I de nya skolorna ser vi dessutom över hur vi kan integrera skolan i samhället på ett ännu bättre sätt. Vi måste sätta elevernas lärande, vardag, välbefinnande och hälsa i främsta rummet. Lokalerna behöver även utnyttjas bättre för att på så sätt minska lokalkostnaderna.

Senast uppdaterad: 2021-08-30