c

Kommersiella fastigheter

Vi utvecklar, bygger och skapar morgondagens attraktiva fastigheter. I Sveriges tre största städer äger och förvaltar vi dessutom kontorsfastigheter. Fokus ligger på att ständigt lära och förstå hur vi kan möta våra hyresgästers och kunders behov i dag och i framtiden.

Vi finns i Sverige och övriga Norden med lokalt fokus på de större städerna.

Många av våra fastigheter certifieras enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED. Vi vill att de arbetsplatser och miljöer vi skapar ska bidra till god hälsa hos de som vistas där varför våra fastigheter även hälsocertifieras enligt WELL Building Standard, en certifiering som är baserad på medicinsk och vetenskaplig forskning.

Kontorsfastigheter

Vår utgångspunkt när vi utvecklar fastigheter och arbetsplatser är att människor ska må bra. Byggnader där det känns lätt att vara kreativ och som inspirerar oss och där människor och verksamheter kan utvecklas. Vi är övertygade om att lokalerna har en avgörande betydelse för både individens och företagets framgång.

Vi utvecklar komtorsfastigheter och miljöer som har utformats med särskild omtanke. I vår klimatplan ingår att våra fastigheter ska vara klimatneutrala år 2037, det vill säga uppnå en netto noll klimatpåverkan under byggnadens totala livslängd om 50 år.

Lager-, logistik- och industrilokaler

Utifrån kundens önskemål och produkt skapas optimerade lösningar. Vi bygger både på uppdrag av kund, så kallade build-to-suitprojekt, och på spekulation, kubiklager. Skanska äger mark med goda etableringsmöjligheter.

Bra logistik handlar i grunden om att effektivisera flöden och processer genom företaget. Nyckeln till framgång i det arbetet är rätt utformade lokaler som är anpassade till företagets processer. Det ger optimala förutsättningar att kunna erbjuda bästa möjliga service i nästa steg. Vår expertis är utformning, miljö och arbetsmiljö. Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa ett projekt som är 100 procent optimerat efter era behov.

Hotell

Som hotellutvecklare är det viktigt att ligga i framkant när det kommer till hållbarhet, både inom klimat och socialt. Det handlar om allt från energilösningar till solpaneler på taken. Vi har byggt upp en gedigen erfarenhet med tiden som gör oss till en långsiktig utvecklare av hotell i Sverige.

Handelsplatser

Vi vill utveckla attraktiva och levande handelsplatser med en blandning av olika aktörer. Med vår samlade erfarenhet skapar vi miljöer där både affärsidkare och dess kunder trivs.

Senast uppdaterad: 2023-10-13