c

Kommersiella fastigheter

När vi utvecklar kommersiella lokaler vet vi att läget är a och o. Oavsett om det handlar om kontor, hotell, handel eller lager så utgår vi från de specifika behov som kunden och området har.

Vi utvecklar levande områden där företag har möjlighet att växa och utvecklas. I det arbetet ser vi alltid till områdets och kundens specifika behov. Vi vill att våra områden ska vara en del av en levande stadsutveckling och bidra till en trevlig närmiljö för medarbetare, kunder och privatpersoner.

Kontorsfastigheter

Genom att bygga gröna kontorsfastigheter är vi med och utvecklar ett hållbart samhälle. I alla våra fastigheter har vi byggt in energieffektiva lösningar som bidrar till lägre energiförbrukning, bra inomhusklimat och god ventilation. Vi strävar efter att få alla våra egenutvecklade fastigheter miljöcertifierade.

Vi skapar lösningar för våra kunder att öka sin lönsamhet. Moderna energieffektiva lokaler ökar företags produktivitet, samtidigt som de minskar sjukskrivningar och ökar flexibiliteten inför framtidens krav.

Hotell

Som hotellutvecklare är det viktigt att ligga i framkant när det kommer till hållbarhet, både inom klimat och socialt. Det handlar om allt från innovativa och smarta energilösningar till solpaneler på taken. Vi har byggt upp en gedigen erfarenhet med tiden som gör oss till en långsiktig utvecklare av hotell i Sverige.

Handelsplatser

Vi vill utveckla attraktiva och levande handelsplatser med en blandning av olika aktörer. Med vår samlade erfarenhet skapar vi miljöer där både affärsidkare och dess kunder trivs.

Lager-, logistik- och industrilokaler

Vi bygger både på uppdrag av kund, så kallade build-to-suitprojekt, och på spekulation, kubiklager. Skanska äger mark med goda etableringsmöjligheter.

Bra logistik handlar i grunden om att effektivisera flöden och processer genom företaget. Nyckeln till framgång i det arbetet är rätt utformade lokaler som är anpassade till just ditt företags processer. Det ger era anställda optimala förutsättningar att kunna erbjuda era kunder bästa möjliga service. Du kan er verksamhet och era processer. Vår expertis är utformning, miljö och arbetsmiljö. Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa ett projekt som är 100 procent optimerat efter era behov.

Senast uppdaterad: 2023-02-07