c

Kommersiella fastigheter

När vi utvecklar kommersiella lokaler så vet vi att läget är a och o. Oavsett om det handlar om kontor, handel eller lager så utgår vi från de specifika behov som kunden och området har.

Vi utvecklar levande områden där företag har möjlighet att växa och utvecklas. I det arbetet ser vi alltid till områdets och kundens specifika behov. Vi vill att våra områden ska vara en del av en levande stadsutveckling och bidra till en trevlig närmiljö för medarbetare, kunder och privatpersoner.

Gröna kontorshus

Genom att bygga gröna kontorsfastigheter är vi med och utvecklar ett hållbart samhälle. I alla våra fastigheter har vi byggt in energieffektiva lösningar som bidrar till lägre energiförbrukning, bra inomhusklimat och god ventilation. Vi strävar efter att få alla våra egenutvecklade fastigheter miljöcertifierade.

Vi skapar lösningar för våra kunder att öka sin lönsamhet. Moderna energieffektiva lokaler ökar företags produktivitet, samtidigt som de minskar sjukskrivningar och ökar flexibiliteten inför framtidens krav.

Levande handelsplatser

Vi vill utveckla attraktiva och levande handelsplatser med en blandning av olika aktörer. Med vår samlade erfarenhet skapar vi miljöer där både affärsidkare och dess kunder trivs.

Moderna lager-, logistik- och industrilokaler

Vi vet att rätt plats för logistikanläggningen är avgörande för effektivitet och lönsamhet. Vi utvecklar nya moderna lager-, logistik- och industrilokaler som anpassas och finjusteras efter kundens önskemål och behov.

Senast uppdaterad: 2020-06-11