c

Citygate, Göteborg

  • Citygate ligger centralt i Gårda precis vid Ullevi, direkt i anslutning till E6 och E20.
  • Huset är öppet för hyresgästerna, de närboende, förbipasserande och allmänheten.
  • Med sina 36 våningar och 144 meter blir Citygate Nordens högsta kontorshus.
  • På den gröna terrassen kan hyresgästerna äta lunch, mingla och ha möten.
  • Citygate blir Göteborgs nya landmärke med sitt karakteristiska torn.

Möt framtiden i Nordens högsta kontorshus

Citygate blir en ny mötesplats i centrala Göteborg för folk som jobbar och bor i området. Vi på Skanska bygger huset i egen regi efter att ha fått en markanvisning från Göteborgs stad som vill ha en hög byggnad på platsen.

Från Citygate kommer hyresgästerna att kunna blicka ut över centrala Göteborg. Med sina 36 våningar och 144 meter blir byggnaden Nordens högsta kontorshus. Men för Skanska har det aldrig handlat om att vinna någon höjdtävling. Vi vill skapa ett nytt landmärke som är öppet och välkomnande med ett bra serviceutbud.

Välkomnande och öppen mötesplats

Arkitekturen står den danska byrån Henning Larsen Architects för. Vi på Skanska är väldigt glada över att få en så duktig arkitekt till Göteborg. De har varit oerhört kreativa i vårt samarbete och har designat en byggnad som är välkomnande trots sin storlek.

- Öppenhet genomsyrar hela huset. Det gäller allt från arkitektur och verksamheter till att välkomna engagemang, tankar och idéer, säger Per Hanson, projektchef, Skanska Fastigheter Göteborg.

Att bygga högt innebär ett ansvar och vi som skapar Citygate vill att byggnaden ska kännas tillgänglig. Vi bygger ett hus som är öppet för hyresgästerna, de närboende, förbipasserande och allmänheten. En torgbildning ligger framför huset där det är enkelt att mötas. Vi har varit på studiebesök i London för att titta på projekt där man har inkluderat grönt och fått en mänsklig skala i stora byggnader. Glaspartierna i bottenvåningarna öppnar upp huset. Entréplanet med kafé och restauranger är öppna för allmänheten vilket skapar liv och rörelse.

Ett hus utöver det vanliga

Citygate har en bred bas med tio våningar som bland annat inrymmer konferensanläggning, entréhall, restauranger och en stor terrass. Här finns även våningsplan på upp till 2 600 kvadratmeter för större hyresgäster. Ovanpå kommer det 25 våningar höga tornet med 800 kvadratmeter per våningsplan. Alla kontorsytor är öppna och flexibla så att hyresgästerna kan skräddarsy sina nya lokaler.

Byggnaden ligger centralt i Gårda precis vid Ullevi, direkt i anslutning till E6 och E20. Du tar dig enkelt hit med bil, cykel eller kollektivtrafik.

Vi började bygga Citygate i slutet av 2018 och välkomnar de första hyresgästerna i slutet av 2020.

Höga byggnader kräver mer

Ett högt hus kräver ett noggrant förarbete. Vi har kommit fram till att 36 våningar är en optimal höjd för byggnaden trots att detaljplanen tillåter oss att bygga högre. Inom Skanska finns mycket samlad erfarenhet och vi har samlat medarbetare som har jobbat med höga hus tidigare. Våra kollegor i England har varit till stor hjälp under projekteringen eftersom de har lång erfarenhet av denna typ av projekt.

Den berömda Göteborgsleran innebär en utmaning i projektet och blir extra stor när det handlar om ett så högt hus. Våra konstruktörer med stor erfarenhet av geoteknik har gjort noggranna beräkningar. Berget ligger 60 meter ner och vi använder 37 000 meter pålar för att skapa en stabil grund. En grundplatta som är tre meter tjock kommer att gjutas under det höga tornet.

Bred kompetens inom företaget

Det är en stor fördel att ha så mycket kompetens inom företaget i ett sådant här projekt. Beslutsvägarna blir korta och arbetsprocessen smidig. Vi utför själva markarbeten, gör grundläggningen och bygger huset. Tidig kontakt med underentreprenörer och leverantörer gör att vi får fram bra lösningar på både arbetssätt och material.

Bästa design inom budgetramarna

I projektet har vi tillämpat en metod som kallas “design to cost”. Det innebär att designen styrs utifrån en budget. Vi har testat och utvärderat en mängd varianter på antal våningar, källarplan och mycket annat. Processen är omständlig men vi kan känna oss säkra på att vi har hittat en bra lösning på utförandet och de tekniska detaljerna.

Citygate i 3D

Det kan vara svårt att få en känsla för hur en så här stor byggnad blir. Därför har vi använt 3D-visualisering som innebär att det går att stå på olika ställen och betrakta huset. Denna metod har varit särskilt värdefull när vi har jobbat med den inkluderande känslan i torgmiljöer och de första våningsplanen.

Säkerheten kommer först

Under byggprocessen kommer vi att ha fullt fokus på logistik och säkerhet. Citygate är en ganska trång arbetsplats även om våra kollegor på Skanska UK tycker att vi har vi har gott om utrymme. Det är värdefullt att ta del av deras erfarenheter av projekt i innerstadslägen.

Det är alltid en utmaning att bygga på höjden. Vi kommer att planera alla arbetsmoment mycket noggrant och ha säkerhet som första punkt på alla möten. De vertikala transporterna av material och medarbetare är också viktiga att tänka på.

Digitala lösningar som håller i framtiden

Det tar tid att bygga ett hus som Citygate och den digitala utvecklingen går snabbt framåt. Vi samarbetar med IT-konsulten HiQ för att kunna leverera rätt möjligheter när hyresgästerna flyttar in. Tillsammans diskuterar vi vad vi bör erbjuda hyresgästerna som inte finns i dag. Vi tar bland annat fram en applösning som bygger på artificiell intelligens och funderar över hur många laddningsstationer för elbilar som ska finnas i garaget. Åtta eluttag skulle räcka i dag men när Citygate invigs kanske behovet är mycket större. Det gäller att vara beredd på möjligheterna och inte låsa fast sig för mycket i teknik som är föråldrad om några år.

I slutet av 2020 kan hyresgästerna möta framtiden i Citygate samtidigt som de njuter av en fantastisk utsikt över centrala Göteborg.

Ett hus som bryr sig

Citygate vill vara ledande inom hållbarhetsområdet. Det här är ett hus som tar ansvar och som berör många fler än bara de framtida hyresgästerna.

- Citygate är ett hus som bryr sig om. Det är inkluderande och tar ett socialt ansvar för att bidra till en bättre vardag för människor, både i närområdet och på andra platser, säger Erika Gummesson, marknadsförare, Skanska Fastigheter Göteborg.

Miljöcertifierad byggnad

Målet är att Citygate ska uppnå nivån guld enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED. Grundtanken med LEED är att gröna byggnader positivt ska påverka hälsan och livet inom en generation. 
Certifieringen innebär att vi ska uppfylla en mängd olika kriterier som handlar om bland annat hållbart byggande och förädling av ett område. Med Citygate förvandlas en asfalterad yta till en attraktiv mötesplats. LEED-certifieringen handlar även om att skapa förutsättningar för de framtida hyresgästerna att leva hållbart. Ett exempel som bidrar till detta är det stora och ljusa cykelrummet i entréplan med plats för 600 cyklar. Här finns duschar, laddplatser för cyklar och en liten verkstad.

Ungdomar får chansen

Genom hela byggprocessen driver vi olika projekt som involverar ungdomar för att öka inkluderingen i samhället. Vi har samarbete med bland andra Angeredsgymnasiet och Västra Frölundagymnasiet där över 90 procent av eleverna har föräldrar med utländsk härkomst.

Under projekteringsfasen har vi lett olika grupparbeten där eleverna har fått uppgifter som bland annat handlar om stadsbyggnadsplanering. De får titta på ett område som är under förändring och komma med förslag på vad man kan göra. Vi bedriver även läxhjälp.

När projektet kommer igång kommer vi att erbjuda lärlings- och praktikplatser för att slussa in arbetslösa ungdomar i arbetslivet.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects