c

Skolor och utbildningslokaler

När ett område växer med fler invånare behövs skolor, förskolor och andra utbildningslokaler. Vi utvecklar och bygger skolmiljöer som inspirerar barn, elever, studenter och personal.

Sveriges befolkning har passerat tio miljoner invånare och fler utbildningslokaler behövs. När vi på Skanska utvecklar och projekterar en skola tar vi gärna ett större grepp. Givetvis ska elever och personal få studiero genom smarta planlösningar, ventilation, ljusinsläpp och en rad andra faktorer.

Men som samhällsutvecklare vill vi även skapa en skola som andra delar av samhället kan nyttja. Sporthall, matsal, slöjdsalar och skolgård byggs så att de kan användas av allmänheten och föreningar efter skoldagens slut.

Genom vårt kunnande inom lärmiljö skapar vi trygghet – både för dig som kund och för de som ska nyttja lokalerna dagligen.

Senast uppdaterad: 2020-06-10