c

Hållbarhet och miljö inom asfalt

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och miljöanpassa vår massatillverkning. Detta gör vi bland annat genom att arbeta med återvinning av returasfalt, ha lägre produktions-temperaturer och värmeisolera våra verk.

Vi arbetar hela tiden med att förbättra och förnya vår teknik i tillverkningsprocessen, exempelvis användandet av fossilfria bränslen och energibesparande metoder, återvinning av returasfalt och värmeisolering av våra verk. Skanska har asfaltslaboratorier över hela landet för att kunna kvalitetssäkra våra produkter. Självklart är vi ISO-certifierade inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Asfalt med lägre klimatpåverkan

Skanska har ambitiösa klimatmål. Vi är stolta över att kunna erbjuda en asfalt med lägre klimatpåverkan. Genom att producera asfalten i ett asfaltverk som drivs med fossilfritt bränsle, ersätta delar av bitumen med ett biobindemedel och använda en hög andel återvunnen asfalt kan beläggningens klimatpåverkan i vissa fall neutraliseras. Eftersom asfalt är 100 procent återvinningsbar kommer koldioxiden som bundits i biobindemedlet vara lagrad över lång tid och på så vis kompensera för utsläppen vid tillverkningen.

Läs mer om vår asfalt med lägre klimatpåverkan

Senast uppdaterad: 2024-05-20