c

Grundläggning

Vi genomför grundläggning av byggnader, broar, hamnar, kajer och bostäder. I vår egen fabrik tillverkar vi pålar och beslag som passar till just ditt projekt.

För oss är det viktigt att kunna påverka kvaliteten genom hela grundläggningsprojektet. Därför har vi byggt upp en verksamhet där de viktigaste resurserna ägs och styrs av oss. Inga externa mellanhänder får störa vår planering.

Våra geotekniker och konstruktörer tar fram den optimala grundläggningskonstruktionen. Även om du som kund själv vill konstruera din lösning kan du alltid vända dig till oss. I vår egen fabrik tillverkar vi pålar och beslag och våra 155 medarbetare ser, med hjälp av vår moderna maskinpark, till att alla sorters grundläggningsprojekt blir utförda.

Vi finns världen över

Skanskas grundläggningsavdelningar finns över hela världen. För att få ut det mesta av vår kompetens så samverkar vi i vårt nätverk Skanska Foundations Group. Gemensamt förfogar vi över en av världens största maskinparker för grundläggning och delar erfarenheter inom de olika grundläggningsmetoderna som finns världen över.

Vi tar hand om det oförutsedda

Vår verksamhet är uppbyggd med största omsorg för att ta hand om det oförutsedda som alltid uppstår i ett grundläggningsprojekt. Vi har lång erfarenhet, duktiga tekniker, engagerad personal och inte minst god geoteknisk förmåga. När vi kommer in tidigt i projektet tar vi, tillsammans med dig, fram den bästa lösningen.

Vi gillar ordning och reda

När du anlitar oss får du ett tydligt upplägg över projektets gång.

 • Geoteknisk undersökning
  Vi börjar med en geoteknisk undersökning av platsen. Utifrån den gör vi en design av konstruktionen och ser över vilka metoder och vilken arbetsgång som är den bästa för just ditt projekt.
 • Kalkyl och riskinventering
  Utifrån det gör vi en kalkyl, en riskinventering och lämnar ett anbud. Efter det att ni utvärderat vårt anbud och gjort ett slutligt val av teknisk lösning påbörjar vi själva arbetet. Under genomförandet ligger fokus på säkerhet, planering, ta hand om det oförutsedda, informera dig som kund och säkra kvaliteten.
 • Granskar kvaliteten
  När arbetet är slutfört granskar vi alltid kvaliteten på det vi gjort, både på temporära och permanenta konstruktioner. Om allt ser bra ut och du som uppdragsgivare är nöjd så gör vi ett överlämnande av projektet.

Det här får du om du väljer pålar från Skanska:

 • EDP-klassade pålar
 • Kompetens och viljan att hitta lösningar som gynnar projektet.
 • Hjälp med rätt val av pålar genom våra geotekniker och konstruktörer i Skanska Teknik.
 • Rätt och hög kvalitet av svensktillverkade skarvar och bergskor.
 • Rätt armerade och rätt betongkvalitet på pålar.
 • Fabrik med hög miljömedvetenhet.
 • Kostnadseffektiva pålar som håller att slå på.
Senast uppdaterad: 2022-02-18