c

Stabil grund med Sveriges vassaste pålfabrik

Visste du att många byggen börjar mer än 50 meter under marken? Tack vare automation och digitalisering har Skanska Sveriges modernaste pålfabrik som ger en stabil grund åt byggnader, bostäder, broar och hamnkajer.

Tack vare en satsning på automation i fabriken har en svetsrobot har tagit över ett tungt och slitsamt arbetsmoment. Den sätter ihop armeringskorgar på ett ögonblick - blott en minut tar det att svetsa ihop en 14 meter lång korg. Foto: Emelie Asplund
1 av 9 Tack vare en satsning på automation i fabriken har en svetsrobot har tagit över ett tungt och slitsamt arbetsmoment. Den sätter ihop armeringskorgar på ett ögonblick - blott en minut tar det att svetsa ihop en 14 meter lång korg. Foto: Emelie Asplund
Arbetsledaren Anna Gustafsson och fabrikschefen Anders Sörling bland armeringskorgarna som utgör stommen i betongpålarna. Tidigare lindades och fästes ståltrådarna för hand, numera gör en svetsrobot jobbet. Foto Emelia Asplund
2 av 9 Arbetsledaren Anna Gustafsson och fabrikschefen Anders Sörling bland armeringskorgarna som utgör stommen i betongpålarna. Tidigare lindades och fästes ståltrådarna för hand, numera gör en svetsrobot jobbet. Foto: Emelie Asplund
Tack vare en satsning på automation i fabriken har en svetsrobot har tagit över ett tungt och slitsamt arbetsmoment. Den sätter ihop armeringskorgar på ett ögonblick - blott en minut tar det att svetsa ihop en 14 meter lång korg. Foto: Emelie Asplund
3 av 9 Tack vare en satsning på automation i fabriken har en svetsrobot har tagit över ett tungt och slitsamt arbetsmoment. Den sätter ihop armeringskorgar på ett ögonblick - blott en minut tar det att svetsa ihop en 14 meter lång korg. Foto: Emelie Asplund
Simon Mahoney är en av pålfabrikens operatörer. Via kontrollpanelen sköter han maskinen som häller rätt mängd betongmassa i gjutformarna med exakt precision. Via sin mobiltelefon sköter han också det dagliga underhållet av maskinen. Foto: Emelie Asplund
4 av 9 Simon Mahoney är en av pålfabrikens operatörer. Via kontrollpanelen sköter han maskinen som häller rätt mängd betongmassa i gjutformarna med exakt precision. Via sin mobiltelefon sköter han också det dagliga underhållet av maskinen. Foto: Emelie Asplund
Pålfabriken i Bollebygd är Sveriges modernaste tack vare automatisering och digitalisering. Den är också ensam om att själv tillverka beslagen som fogar samman pålarna och fäster dem i berggrunden. Foto: Emelie Asplund
5 av 9 Pålfabriken i Bollebygd är Sveriges modernaste tack vare automatisering och digitalisering. Den är också ensam om att själv tillverka beslagen som fogar samman pålarna och fäster dem i berggrunden. Foto: Emelie Asplund
Här lagras pålarna i väntan på utlastning. Tack vare ett nytt digitalt beställningssystem kan pålmaskinister ute på byggena skicka efter fler pålar direkt i mobiltelefonen. Lastningen påbörjas omgående. Foto: Emelie Asplund
6 av 9 Här lagras pålarna i väntan på utlastning. Tack vare ett nytt digitalt beställningssystem kan pålmaskinister ute på byggena skicka efter fler pålar direkt i mobiltelefonen. Lastningen påbörjas omgående. Foto: Emelie Asplund
Betongpålar lastas ut till byggen runt om i Västsverige. Genom sina två fabriker för betongpålar och metallbeslag kan Skanska garantera kvaliteten på grundläggningen som kan gå mer än 50 meter ner i marken. Foto: Emelie Asplund
7 av 9 Betongpålar lastas ut till byggen runt om i Västsverige. Genom sina två fabriker för betongpålar och metallbeslag kan Skanska garantera kvaliteten på grundläggningen som kan gå mer än 50 meter ner i marken. Foto: Emelie Asplund
Arbetsledaren Anna Gustafsson leder det stora projektet med att digitalisera underhållet av pålfabrikens toppmoderna utrustning. Så undviker de driftstopp och ökar produktiviteten. Foto: Emelie Asplund
8 av 9 Arbetsledaren Anna Gustafsson leder det stora projektet med att digitalisera underhållet av pålfabrikens toppmoderna utrustning. Så undviker de driftstopp och ökar produktiviteten. Foto: Emelie Asplund
Arbetsledaren Anna Gustafsson och fabrikschefen Anders Sörling ser arbetsmiljön bli allt bättre i fabriken när robotar och maskiner tar över tyngre uppgifter och de anställda byter roller, från betongarbetare till operatörer. Foto: Emelie Asplund
9 av 9 Arbetsledaren Anna Gustafsson och fabrikschefen Anders Sörling ser arbetsmiljön bli allt bättre i fabriken när robotar och maskiner tar över tyngre uppgifter och de anställda byter roller, från betongarbetare till operatörer. Foto: Emelie Asplund

Betong. Grått, orubbligt, tungt och dammigt kan man tänka. Men det är inget som präglar Skanskas nya pålfabrik i Bollebygd utanför Göteborg. Den är tvärtom ljus, ren och rymlig: helt igenom planerad för en smidig och effektiv logistik. En räls på golvet och traverser i taket rullar och lyfter material genom hela produktionen, från armering och betong till färdiga pålar.

Slut på slitjobb

Fabrikschefen Anders Sörling och arbetsledare Anna Gustafsson guidar från den ände av fabriken där stora rullar med armeringsjärn kommer in, rätas ut och klipps upp till långa längder som utgör stommen i pålarna. Tidigare fästes de ihop manuellt med najtråd, ett slitsamt och enformigt jobb.

I dag förs järnen igenom en toppmodern maskin som i samma rörelse lindar en tjock tråd runt järnen och svetsar fast den: det går ofattbart snabbt, inom än en minut är en fjorton meters armeringskorg färdig.

- Här ligger vi i framkant. Vi har tagit bort mycket fysiskt tungt arbete, idag är vår personal maskinoperatörer. Det är inte muskler vi söker längre utan duktigt folk med hjärta och hjärna. Tack vare automation har de anställda betydligt mindre slitsamma jobb idag, samtidigt som vi sänker tillverkningskostnaderna och ökar volymerna, säger Anna Gustafsson.

Kvalitet under markytan

Fabriken är den enda i Sverige som själva tillverkar metallbeslagen som kopplar ihop pålarna. Idag tillverkar vi beslagen med avancerade svetsrobotar som gör grovjobbet med exakt precision. Det betyder branschens högsta kvalitet och en kvalitetssäkring av hela pålen. Beslagen ska nämligen fästa pålarnas spetsar i berggrunden och skarva ihop 5-14 meter långa pålelement bit för bit medan de bankas ner i marken genom lera, jord och sand.

- Kvaliteten går inte att kontrollera när pålarna är nedslagna långt ner i backen, därför är det väldigt viktigt att vi kontrollerar det själva i förväg. En bra grund är ett måste för att hela bygget ska bli lyckat. Det är det Skanskas grundläggning står för, genom att anlita oss ska kunderna vara helt säkra på att deras hus byggs på stabil grund, säger Anders Sörling.

App förhindrar haverier

Men dyrbara maskiner kräver noggrant underhåll. Anna Gustafsson leder ett stort arbete med att digitalisera underhållet i fabriken, alla anställda har fått varsin mobiltelefon med appen CheckProof som påminner om de olika kontroller, rengöring och service som maskinerna ska genomgå varje dag, vecka och månad.

Appen visar pedagogiska bilder med instruktioner steg för steg för vad som ska göras och med vilka verktyg. Allt som görs bockas av i systemet, samtidigt som avvikelser och behov av reservdelar rapporteras in och skickas direkt till underhållsansvarig.

- Hela idén är att flytta det dagliga underhållet till maskinoperatörerna, som kan sköta och serva maskinen själva. På andra ställen är det ofta mekaniker, servicetekniker och elektriker som har uppgiften men på det här viset blir maskintillgängligheten oerhört mycket större.

Det kontinuerliga och förebyggande underhållet ger färre akuta driftstopp: en vanlig orsak till kostnader och förseningar. Det är särskilt bekymmersamt i pålfabriken eftersom grundläggningen är den första delen av byggena, där varje fördröjning betyder ännu större kostnader.

Beställning på minuten

Armeringskorgarna och beslagen sänks ner i gjutformar och en maskin fyller på betong i formen till exakt rätt nivå. Efter en natts härdning läggs pålarna på lager utomhus och väntar på utlastning.

- Det bästa med fabriken är att vi gör allt själva här, från allt råmaterial till färdiga produkter. Vi tillverkar armeringskorgar och beslag och blandar vår egen betong. Allt finns i samma hus och vi kan styra när och hur vi tillverkar saker och kan ändra oss väldigt fort. Vi ställer om och tillverkar det vi behöver på dagen, det är väldigt rationellt, säger Anna Gustafsson.

Den snabbfotade tillverkningen kompletteras av ett nytt digitalt system, Coredination, där pålmaskinisterna och arbetsledarna ute i byggprojekten kan lägga in beställning av nya pålar på sin mobiltelefon i samma ögonblick som de upptäcker att det var djupare ner till berg än beräknat.

- Du kan beställa en påle nu så lastar vi den på direkten, säger Anna Gustafsson.

Arbete pågår nu med att koppla beställningarna till ett nytt affärssystem, där den som lastar ut pålarna bockar av det som hämtas på en läsplatta istället för att springa med papperslappar, följesedlar och fakturor till en tjänsteman på kontoret. Inköp, lagersaldo, fakturering: allt knyts ihop digitalt.

Yrkesstolthet och kapacitet

Anna Gustafsson ser många fördelar komma ur digitalisering och automatisering, för hela Skanska Grundläggning såväl som för fabrikens 23 anställda.

- Det är jätteroligt att se hur de växer med ansvaret och blir yrkesstolta, samtidigt som vi optimerar maskinparken och ökar tillverkningskapaciteten. Vi har fått en härligare arbetsmiljö, säger Anna Gustafsson.

Senast uppdaterad: 2018-05-29