c

En bättre affärskultur

Alla på Skanska har ett gemensamt ansvar att skapa en sund och etisk affärskultur. Hur vi uppträder i vårt dagliga arbete avgör hur människor i vårt företag ser på varandra och hur vår omvärld ser på oss.

Vi vill ta ansvar och skapa en sund och etisk affärskultur. Därför har Skanska tagit fram en Uppförandekod som är koncernövergripande och gäller i alla länder där vi är verksamma. Vi tolererar inte korruption, stölder, mutbrott, konkurrensbegränsande aktiviteter, diskriminering eller trakasserier. Uppförandekoden har tagits fram för att hjälpa oss att integrera våra värderingar och för att visa hur vi förväntas uppträda i vårt dagliga arbete.

I Uppförandekoden finns riktlinjer för hur vi interagerar med varandra, våra kunder, de samhällen vi verkar i och andra intressenter.

Uppförandekod för leverantörer

I vår bransch och verksamhet ingår vi i samarbeten och partnerskap med en stor mängd aktörer. Vi vill samarbeta med aktörer som delar vår syn och våra värderingar. Därför har vi också en separat Uppförandekod för leverantörer. Den ingår i våra avtal med externa parter.
Utöver att ge klara riktlinjer utgör leverantörskoden också en god diskussionsgrund i våra samarbeten. För att säkerställa att leverantörer uppfyller våra krav använder vi förkvalificering och följer till exempel upp våra krav på etik och arbetsmiljö.

Läs mer om våra värderingar samt hur vi jobbar med etik och för en sund byggbransch.

Senast uppdaterad: 2023-11-08