c

”Vi måste jobba smartare med vårt bergmaterial”

Samhället är byggt på sten, grus och sand, men tillgången är inte oändlig. Skanskas geolog Emma Rehnström värnar om det berg som en gång trampats av dinosaurier och jobbar för att öka återbruket i branschen.

Skanskas geolog Emma Rehnström i väglaboratoriet i Vällsta.
1 av 5 Emma Rehnström är geolog och jobbar som specialist på Skanska Teknik i Malmö. Hennes jobb är att se till att Skanskas bergmaterial håller hög kvalitet. ”Det är viktigt för att vi ska få hållbara asfalterade vägar och betong som inte spricker eller bli missfärgad.” Foto: Malin Dahlberg.
I Vällsta tas prover på allt bergmaterial som bryts i täkten.
2 av 5 I Skanskas stenlabb i Vällsta tas prover på allt bergmaterial som bryts i täkten, för att säkra kvaliteten på den betong och asfalt som tillverkas. Foto: Malin Dahlberg.
Sortering av olika bergarter.
3 av 5 Med en lång geologisk karriär bakom sig och år av fältarbete både i svenska fjällen och på Grönland kan Emma urskilja många olika bergarter med blotta ögat. Foto: Malin Dahlberg.
Emma Rehnström är specialist på Skanska Teknik.
4 av 5 Emma Rehnström har alltid fascinerats av dinosaurier och har sett filmen Jurassic Park ”säkert hundra gånger”, men hon har aldrig drömt om att bli arkeolog. ”Arkeologi handlar mycket om det människor lämnat efter sig och det är inte jag så intresserad av.” Foto: Malin Dahlberg.
Emma vid Petermannglaciären i nordvästra Grönland,
5 av 5 Emma Rehnström vid Petermannglaciären i nordvästra Grönland som levererar några av jordens största isberg. Hon jobbade där 2012 med att leta zink och bly i berggrunden.

För en tid sedan hittade hon en uppsats från tredje klass. Ämnet var dinosaurier och läraren hade bifogat en fråga om varför hon valt just det ämnet.

– Jag hade svarat ”för att jag är intresserad av hur världen såg ut innan människan var här”. Jag minns inte alls uppsatsen, men uppenbarligen visste jag redan vid 9 års ålder vad jag ville bli, säger Emma Rehnström, specialist på Skanska Teknik med geologi och bergmaterial som expertområde.

De flesta människor tänker nog inte på det, men berggrunden under oss bildades för miljarder år sedan. Det är samma berg som vi lossar och krossar i landets bergtäkter, och som vi bygger vårt samhälle på, så kallad ballast.

– Jag brukar säga ett kilo, per person, per timme, dygnet runt, året om – så mycket bergmaterial använder vi i Sverige.

– Ballast behövs till grundläggning när vi bygger, eller som skydd runt rör och kablar. Det är huvudbeståndsdelen i asfalt och betong. Sjukhus, bostäder, broar, skolor, cykelvägar, golfbanor – i princip allt i samhället är byggt med hjälp av sand, grus och stenkross, förklarar hon.

Vill göra skillnad på riktigt

Emma Rehnström har en spännande bakgrund. Innan hon kom till Skanska för ett år sedan har hon gjort allt från att doktorera i berggrundsgeologi, letat zink, koppar och blymalm på Grönlands norra kust och är en av de första som kombinerat mammarollen med fältlivet på Grönland som expeditionsledare.

– Förr var det ett val som kvinnliga fältgeologer tvingades göra, antingen fältarbete eller barn, men det kände inte jag att jag behövde göra.

Jobbet på Skanska lockade av helt andra skäl. Förutom att se till att det bergmaterial som bryts i Skanskas täkter inte innehåller farliga beståndsdelar som kan äventyra kvaliteteten på betong och asfalt, vill Emma vara med och utveckla branschen mot hållbarare arbetssätt.

– Att jobba på ett så stort företag som Skanska ger mig möjlighet att göra skillnad på riktigt. Den övergripande frågan är hur vi kan hushålla bättre med vårt material. Vi kommer att behöva bryta nytt även i framtiden, men vi måste sortera bättre, återvinna mer och skapa fungerande cirkulära processer för att minska behovet av jungfruligt material.

Klassas som avfall

Det finns ett par utmaningar när det kommer till just jungfruligt material. Även om vi är begåvade med otroligt bra berg i Sverige är tillgången inte oändlig. Särskilt inte tillgången på det högkvalitativa bergmaterial som krävs för att göra den asfalt och betong som håller för motorvägar eller simhallar.

– Jag brukar säga rätt kvalitet, i rätt mängd, på rätt plats. Vi behöver inte använda det superavancerade bergmaterialet till att dränera villan, men tyvärr sker det ofta i dag. Vi måste jobba mycket smartare. Nästa steg skulle kunna vara att separera berg av olika kvalitet redan när vi spränger.

En annan utmaning är att det material som skulle kunna återanvändas ofta klassas som avfall enligt rådande lagstiftning. Det skapar begränsningar för den som vill återbruka jord, lera, berg, betong, asfalt och annat som är en del av byggprocessen.

– Trafikverkets krav för att bygga en hårt trafikerad motorväg är högt ställda. Problemet är att många lutar sig mot samma specifikationer när de ska anlägga en liten villaväg. Det känns väldigt onödigt. Jag tror att gällande krav och standarder behöver förtydligas och anpassas efter ändamålen, för miljöns skull, säger Emma och fortsätter:

– Det finns många rädslor i detta. Ingen vill göra fel. Men vi i branschen behöver bli modigare och jobba gemensamt för att komma vidare när det gäller resurshushållning, cirkularitet och återbruk.

Resursparker för framtiden

Med målet om att nå klimatneutralitet till 2045 tar Skanska hela tiden nya steg för en mer hållbar verksamhet. En viktig satsning när det kommer till bergmaterial är konceptet ReSources. Det innebär att vissa av Skanskas täkter och anläggningar också fungerar som resursparker, med särskilda tillstånd att cirkulera asfalt, betong och krossmaterial. Målet är att underlätta för kunder att välja cirkulerat material, och på sikt kunna erbjuda kvalitetssäkrat och deklarerat material vid alla Skanskas anläggningar.

– Det är så vi måste jobba i framtiden, av resursmässiga, miljömässiga och ekonomiska skäl. Det blir också allt svårare att få tillstånd för nya bergtäkter i Sverige, så vi har egentligen inget annat alternativ än att återvinna och återanvända så mycket material som möjligt.

Emma understryker att det berg vi har i Sverige bildades för mellan 1,5 och 2 miljarder år sedan.

– Tänk vad det har varit med om. Dinosaurier, meteoriter, istider, klimatkatastrofer och superkontinenter. Jag tycker att vi har ett ansvar att värna om det naturen och marken ger oss.

Senast uppdaterad: 2023-05-12

Rekommenderad läsning