c

Ett målmedvetet klimatarbete

Inom Skanska bedrivs ett engagerat och målmedvetet klimatarbete tillsammans med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Vi har samlat ett urval av resultatet från det arbetet. Både det vi gjort, det som är pågående och det som vi planerar framöver.
Du hittar mer information om hur vi arbetar med klimatfrågor i sektionen för hållbarhet byggande