c

Återvinning av glas en vinst för miljön

I samband med rivningen av ett kontorshus i Stockholm ska tusen fönster återvinnas och bli till nytt fönsterglas. Det är första gången det sker i Sverige.

Två personer står vid en stor hög med fönsterglas som samlats in under rivningen av en kontorsfastighet i Stockholm.
1 av 2 När kontorshuset intill hotell Sheraton i Stockholm rivs samlas alla fönster in. De skeppas sedan till Tyskland där de smälts ner och återvinnas till nytt fönsterglas.
Högar med fönsterglas ligger på golvet.
2 av 2 Återbruk ger miljövinst.

Kontorshuset Snäckan byggdes på 1970-talet, men nu har lokalerna gjort sitt. I samband med rivningen har Skanska identifierat flera möjligheter till återbruk. Till exempel sparas betongplattan, källarväggarna och delar av bjälklaget till den nya fastighet som ska byggas på platsen. Men den hållbarhetslösning som fått mest uppmärksamhet är återvinningen av de tusen fönsterrutor som plockats ner för att smältas och bli till nya fönsterglas.

– Vad jag vet är det första gången det görs något liknande i Sverige. Tidigare har de flesta fönster gått direkt till deponi, men i dag har vi ett annat mindset där vi försöker hitta lösningar för att kunna återbruka och återvinna så mycket som möjligt, säger Fredrik Sverin som är Skanskas inköpare i projektet.

Stora miljövinster

Fönsteråtervinningen är ett samarbete mellan Skanska och Ragn-Sells. Fredrik vittnar om en komplex process med många utmaningar innan det återvunna glaset kan bli nytt så kallat planglas.

– Det får till exempel inte finnas några föroreningar när glaset smälts ner, som rester av plast, metall eller damm. Att de närmaste fönsterglasbruken ligger i Belgien och Tyskland försvårar också arbetet.

Det är alltså både krångligt och dyrt att återvinna fönster, men tittar man på miljövinsterna är de oslagbara. Enligt en FN-rapport som släpptes tidigare i år står världen inför en ”global sandkris” som i förlängningen kan få stora konsekvenser för naturen.

– Vi måste helt enkelt börja återvinna mer glas och vi måste upp i stor skala. Det här är ett första steg för oss, konstaterar Fredrik.

Intresserade kollegor

Det finns fler fördelar med att använda återvunnet glas i stället för att tillverka nytt av sand, kalk och soda. Till exempel går det åt betydligt mindre energi att smälta glas än att smälta sand. Totalt minskar koldioxidutsläppen från tillverkningen med över 50 procent.

– Intresset för det här projektet är enormt, både utifrån och i Skanskas egen organisation. Jag har fått massor av samtal från kollegor som vill veta hur vi gjort och som själva vill börja återvinna fönster. Återbrukstänket sprider sig!

Fakta om glas och sand

  • Glas tillverkas i fabrik av smält sand, kalk och soda.
  • Sand är vad som kallas ”en ändlig resurs”. Ett material som kan ta slut.
  • Enligt en FN-rapport som släpptes tidigare i år utvinner mänskligheten 50 miljarder ton sand varje år.
  • Sandutvinningen sker ofta i känsliga områden, vilket kan påverka den biologiska mångfalden och orsaka erosion.
  • Den sand som används i fönsterglas, eller planglas som det också kallas, är av extra hög kvalitet. Den får inte innehålla nickel, krom eller järn eftersom det färgar glaset.
  • Det finns i dag ingen planglasfabrik i Sverige. Den sista stängde 2013.
  • Den närmaste planglasfabriken ligger i Tyskland.
Senast uppdaterad: 2022-11-25

Rekommenderad läsning