c

Lösningsfokus framgångsfaktor i första eldrivna byggprojektet

Nu går EU:s första elektrifierade och utsläppsfria byggarbetsplats in i halvtid. Här går arbetslaget på fikarast när maskinerna laddas, och projektet fokuserar hellre på lösningar än utmaningar i bygget av Ottfjällets förskola i Östersund.

Elgrävmaskin på bygget av Ottfjällets förskola i Östersund.
1 av 2 I Östersund bygger Skanska en förskola för 144 barn enligt Skanskas ABCD-koncept. Det unika med bygget är att arbetsplatsen är utsläppsfri. Foto Östersunds kommun.
Elgrävmaskin står på laddning.
2 av 2 Den utsläppsfria byggarbetsplatsen är tyst och luften fri från dieselångor. När maskinerna laddas går arbetslaget på rast. Foto Östersunds kommun.

För att åstadkomma förändring måste någon ta täten, och när det gäller utsläppsfria byggarbetsplatser blev det Östersund som tog första klivet. Kommunen behövde en ny förskola i bostadsområdet Torvalla och valet föll på en av de nyckelfärdiga skolorna med lågt klimatavtryck i Skanskas ABCD-koncept. Men Östersund valde att spänna bågen lite till och beställde ett utsläppsfritt byggprojekt – det första i hela EU.
– Vi vill vara klimatledare och ligga i framkant när det gäller den gröna omställningen. Genom det här bygget visar vi att omställning från fossilt till elektrifierat är möjligt när vi bygger förskolor, säger Effie Kourlos, kommunalråd i Östersund, om investeringen i den nya förskolan som har plats för 144 barn.

Som föregångare har bygget fått välförtjänt uppmärksamhet i media och intresset är stort från olika håll för att göra studiebesök och se hur arbetet går till. Lösningen för att skapa en utsläppsfri byggarbetsplats blev att byta ut dieseldrivna maskiner mot elektriska med batteridrift. En avgränsning sattes som säger att utsläppsfritt gäller innanför byggstaketet. Transporter till och från bygget omfattas alltså inte av kravet på noll utsläpp.

Anpassningar efter laddtider

Byggprojektet har nu pågått i cirka ett år och Skanskas hållberhetsspecialist, Hanna von Bahr, sammanfattar det som ett framgångsrikt projekt där alla inblandade ställer upp med positiv energi.
– Det här är ett projekt där vi gör många saker för första gången, men trots det har vi lyckats hålla tidplanen. Mycket tack vare en positiv inställning från alla inblandade parter och ett starkt engagemang från teamet på plats, säger hon och fortsätter:
– Vi har till exempel anpassat arbetslagets raster för att bättre matcha den elektriska grävmaskinens laddbehov. Vi har använt lokala kontakter på ett smart sätt när vi har stött på olika problem. Har man inställningen att det ska gå bra så gör det oftast det.

En av de största utmaningarna var att få tag på batteridrivna maskiner med rätt kapacitet för varje arbetsmoment. I förstudien gjordes bedömningen att allt går att elektrifiera utom asfaltsläggare och markpackande vält. Men tack vare ett gediget arbete från Skanskas inköpsavdelning visade det sig senare att det finns en batteridriven asfaltsläggare som ska hyras in till Ottfjället.
– Det betyder att projektet blir helt elektrifierat, även välten där vi inledningsvis inte visste om vi skulle få tag på en eldriven variant. Så här långt har de flesta maskinerna fungerat bra, förutom vissa problem med laddning och värme i kupén när det var riktigt kallt under vintern, konstaterar Hanna von Bahr

Viktigt hålla koll på effekten

I alla projekt som har stort behov av elektricitet är det viktigt att försöka hålla nere de högsta effekttopparna. Höga toppar ger högre belastning på elnätet och kostar därför mer. Projektet bedömde max effektuttag till 400 ampere, och har hittills kommit upp i 339 ampere som högst.
– Det som skapar de största topparna är snabbladdning av grävmaskinen. För att undvika ännu högre toppar har vi lagt in i elschemat att de två maskinerna med högst effektuttag, betongpumpen och grävmaskinen, inte ska gå på samma dagar, säger Hanna von Bahr.
– Samtidigt har vi identifierat att det är viktigt att väga kostnaden för effekt mot maskinhyra och personalkostnad. Om byggtiden förlängs på grund av att man sätter ett för lågt tak på effekten kommer kostnad för maskiner och personal att sticka i väg i stället. Här behöver man göra en noggrann kostnadsberäkning för att hamna rätt.

Fossilfritt Sverige driver på

Att bygga med eldrivna maskiner är ett led i projektet Klimatledarkommunerna som regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige driver tillsammans med sex kommuner. Målet med projektet är att öka takten i omställningen genom klimatkrav i offentliga upphandlingar.
– Vi har tagit fram en punktlista för hur man som kommun ska lyckas med att använda upphandlingen som ett verktyg i klimatomställningen. En av punkterna handlar om att kommunens inköp inom bygg- och anläggning ska vara fossilfria eller klimatneutrala år 2030. Det är väldigt positivt att Östersunds kommun har antagit utmaningen och genomför det här pilotprojektet, säger Ebba Willerström, projektledare på Fossilfritt Sverige.
– Sen är det viktigt att fler följer efter så snart som möjligt. Ju fler som ställer krav på utsläppsfria byggprojekt, desto snabbare får vi också ner priserna på de elektrifierade arbetsmaskinerna så att kostnaden för ett eldrivet bygge kan bli samma som ett med dieselmaskiner.

Bättre arbetsmiljö

Bygget av Ottfjällets förskola kommer att utvärderas noggrant när det är klart. För- och nackdelar, utmaningar och lärdomar ska upp på bordet. Bland annat ska elförbrukningen jämföras med byggnation av en motsvarande förskola med traditionella maskiner. Detta för att få en siffra på uppskattad elförbrukning och kostnad för driften av de elektriska maskinerna. Det andra bygget görs av samma projektgrupp och i samma region, vilket gör jämförelsen rättvis.

Men redan nu står det klart att elektriska maskiner bidrar till en bättre arbetsmiljö. De vibrerar inte och är betydligt tystare än dieseldrivna maskiner. Att slippa förvara, hantera och fylla på diesel är också en fördel. Dessutom försvinner risken för dieselstölder helt och hållet.
– Vi är väldigt glada att Östersunds kommun vågade sticka ut hakan och ställa kravet på en 100 procent fossilfri byggarbetsplats. Vi hoppas att fler beställare följer efter och ställer skarpare krav. Vi vill leverera detta, vi vill skapa fler arbetsplatser med den här goda arbetsmiljön och ett lågt klimatavtryck, säger Hanna von Bahr.

Även från kommunen kommer positiva signaler.
– Vi har ambitiösa klimatmål för Östersunds kommun och det här projektet är viktigt för att vi ska kunna nå dem. Vi är otroligt stolta över att vi har den första utsläppsfria byggarbetsplatsen i hela EU, säger kommunalrådet Effie Kourlos.

Senast uppdaterad: 2024-06-14

Rekommenderad läsning