c

Så blir överskottsmaterialet en tillgång i resursparken

I Skanskas resursparker får överblivet material nytt liv. Nu lanseras ett nytt koncept där målet är att återvinna och återanvända hundra procent av alla massor som kommer in.

Grävmaskin gräver i en jordhög i Ale Resurspark.
1 av 5 I Ale Resurspark i Göteborg tar Skanska i dag emot cirkulerat material i form av asfalt, grus och jord. Massorna kommer från Trafikverkets projekt Västlänken.
Flygbild över Ale Resurspark med grävmaskiner och stora jordhögar.
2 av 5 Den stora fördelen med resursparkerna är att massorna inte behöver köras på deponi utan kan återanvändas, till exempel till att återställa miljön i bergtäkten.
Blond kvinna i skyddsutrustning och hjälm håller jord i sin hand.
3 av 5 På sikt ska Skanskas resursparker bli fler och helst ska hundra procent av allt material som kommer in återvinnas, enligt Barbro Brattström Grujovic som är affärsutvecklare hos Skanska.
Jord rinner mellan fingrarna på två handskbeklädda händer.
4 av 5 Skanskas arbete med cirkulära materialflöden har fått namnet ReSources. Målet är att öka hanteringen och användningen av överblivet material som asfalt, betong, grus och krossmaterial.
Flygbild över bergtäkten i Göteborg.
5 av 5 Ale Resurspark ligger strax norr om Göteborg. Skanska köpte bergtäkten 1997 och sedan 2015 har man bedrivit återvinning här.

Bygg- och anläggningssektorn har en betydande miljöpåverkan, inte minst för att byggprojekten genererar stora mängder överskottsmaterial. Möjligheterna att återbruka jord, grus, betong och asfalt är dock begränsade då överblivet material i dag ofta klassas som avfall.

– Samhället behöver börja se de här materialen som resurser. Vi kan inte konsumera hur mycket jungfruligt material som helst. Vi måste resurshushålla för att säkra framtidens samhällsutveckling, säger Barbro Brattström Grujovic, affärsutvecklare hos Skanska.

Nytt koncept för cirkularitet

Med nya konceptet ReSources ökar Skanska takten när det gäller hanteringen av överskottsmaterial. De resursparker som i dag har tillstånd att cirkulera asfalt, betong och krossmaterial ska på sikt bli betydligt fler.

– Med ReSources tar vi ett helhetsgrepp för att kvalitetssäkra och synliggöra återbrukade produkter. Vi vill underlätta för våra kunder att välja cirkulerat material och kunna erbjuda kvalitetssäkrade och deklarerade material vid alla våra anläggningar. Det långsiktiga målet är att återvinna och återanvända hundra procent av allt material som levereras till oss, förklarar Barbro Brattström Grujovic.

Återvinning från Västlänken

Strax norr om Göteborg ligger en av de produktionsanläggningar som ser till att gammal asfalt blir nya vägar, slaggprodukter blir Grön betong och schaktmassor återanvänds i nya byggprojekt – Ale Resurspark. Skanska köpte bergtäkten 1997 och sedan 2015 har man bedrivit återvinning här.

– Vi tar emot överblivet material från Trafikverkets stora projekt Västlänken och använder det just nu till att återställa delar av bergtäkten. Vi bygger terrasser som kläs med gräs och träd, något som bokstavligen ger både överskottsmaterialet och bergtäkten nytt liv, säger platschefen Håkan Gustafsson.

Lagstiftningen begränsar

I Ale Resurspark undersöker också Skanska, tillsammans med ett stort fastighetsbolag, möjligheterna att säkert och kontrollerat ta emot och hantera rivningsbetong som sedan kan återanvändas i nya byggprojekt.

– Många klimatåtgärder handlar i dag om att spara koldioxid. I resursparkerna ligger fokus på en ansvarsfull hantering av material som redan är utvunnet. Att vi ska bruka och inte förbruka, helt enkelt för att tära mindre på jordens resurser, avslutar Barbro Brattström Grujovic.

Fakta om cirkularitet

I en cirkulär modell står återvinning och effektivt resursutnyttjande i centrum. Restmaterial från produktion och konsumtion återanvänds och blir råmaterial i annan produktion. Den cirkulära ekonomin bryter med den traditionella, så kallade linjära ekonomin, där produkter kasseras efter användningen.

Skanska ReSources – för cirkulära materialflöden

Skanska ReSources är ett helhetskoncept som i så kallade resursparker mer storskaligt tar emot, hanterar, återvinner och återanvänder samhällets nödvändiga resurser och uppmuntrar till morgondagens cirkulära affärsmodeller. I dag hanteras asfalt, betong, grus och krossmaterial men nya material tillkommer.

Läs mer om Skanskas miljöarbete här:

www.skanska.se/resources
https://www.skanska.se/om-skanska/hallbarhet/gront-byggande/

Senast uppdaterad: 2022-06-02

Rekommenderad läsning