c

Aktivitetsplats byggd på barns idéer

Bunkeflostrand utanför Malmö utvecklas i snabb takt och stor skala för att bli hem åt många nya familjer framöver. Skanska och Malmö stad bjöd in barnen i området att påverka den miljö de själva ska växa upp i: första steget är en aktivitetsplats för lek, rörelse och mänskliga möten.

På Gottorps aktivitetsplats har Skanska öppnat för lek och rörelse i väntan på att bostäder ska byggas på marken. Här finns innebandybana, odlingslådor och mountinbikehopp till exempel.
1 av 4 På Gottorps aktivitetsplats har Skanska öppnat för lek och rörelse i väntan på att bostäder ska byggas på marken. Här finns innebandybana, odlingslådor och mountinbikehopp till exempel.
Elever från Praktiska gymnasiet i Limhamn har snickrat bänkar, bord och läktare och målat linjer på idrottsplanerna.
2 av 4 Elever från Praktiska gymnasiet i Limhamn har snickrat bänkar, bord och läktare och målat linjer på idrottsplanerna.
En odlarförening har skapats för att tillsammans plantera i odlingslådorna på aktivitetsplatsen.
3 av 4 En odlarförening har skapats för att tillsammans plantera i odlingslådorna på aktivitetsplatsen.
På aktivitetsplatsen finns ett gatubibliotek där man själv kan lämna in och låna böcker av andra i området.
4 av 4 På aktivitetsplatsen finns ett gatubibliotek där man själv kan lämna in och låna böcker av andra i området.

På ett grusfält strax intill rader av nya bostadshus fylls luften av stojet från ett stort antal barn. Vissa cyklar på en guppig mountainbikebana, andra spelar basket eller innebandy på färgglatt uppmålade sportplaner och intill påtar vuxna i uppställda odlingslådor. Det är invigning av Gottorps aktivitetsplats, en tillfällig umgängesyta i väntan på flera större byggprojekt som drivs av Skanska.

– Vi ville tillföra någonting till platsen redan innan vi börjar bygga och ge något positivt till dem som bor här idag. Jag tror att man kan uppleva att den här platsen ligger i utkanten av Bunkeflostrand, därför ser vi ett stort mervärde i att redan nu få någonting att hända, skapa rörelse till platsen och möten människor emellan. Alla behöver, vill ha och mår bra av det.

Det säger Helena Nilsson, projektutvecklare på Skanska Nya Hem SydVäst. Hon har en nyckelroll när Skanska bygger både ett nytt stadsdelscentrum och drygt 500 bostäder i området. Tillsammans med Malmö stad ville man ge invånare i olika åldrar en chans att tycka till om utformningen av nybyggnationen, och särskilt barn och unga.

Pyssel för medbestämmande

Samtidigt med medborgardialogen började Skanska fundera på hur platsen kan användas redan före byggstart. Genom Malmö stads kontakter med rektorerna för områdets skolor och förskolor hittade man ett antal barngrupper att jobba med, från förskoleåldern till högstadiet.

Barnen fick frågan vad de önskar av det nya centrumet för att de själva ska trivas där, och vad de vill ha på platsen i väntan på bygget. För att göra medskapandet lustfyllt och kreativt fick de bygga modeller med allehanda material: träbitar, kartong, silkespapper och legogubbar.

Resultatet blev de aktivitets-, lek- och odlingsytor som nu invigs, tillsammans med ett gatubibliotek där man själv kan lämna in och låna böcker av andra i området. Idag har barnen som pysslade fram sina önskemiljöer kommit för att testa hur resultatet blev.

– Det känns bra att ha en park att spela basket och innebandy i, att det finns fotbollsmål och en cykelbana. Det är jätteroligt, säger Oskar Høy Larsson.

– Det är ju meningen att barn ska vara här. Då är det bra att barnen får vara med och bestämma, säger klasskamraten Cornelia Lorentzon.

Skolsamverkan förverkligar barns idéer

Barn har till och med varit med och byggt en del av platsen. Elever från byggprogrammet på Praktiska gymnasiet i Limhamn har, som en del i sin skolundervisning, snickrat och målat bänkar, bord och läktare samt ett bokskåp som ska fyllas med böcker från Bunkeflostrands bibliotek. På så vis har deras alster flyttat utanför skolans väggar till det offentliga rummet där de blir till nytta för allmänheten och en stolthet för eleverna.

Några av dem som använder redskapen är ungdomarna på Bunkeflostrands fritidsgård, som kontaktade Skanska och bad att få använda platsen under sommarsäsongen.

– Vi kommer ha en slags pop-up-verksamhet här och ha öppet som på fritidsgården, fast vi flyttar den hit istället. Det känns superkul att få vara på en plats där ungdomar får testa på olika aktiviteter och att vi får vara med på ett hörn, säger fritidsledaren Saga Nilowik.

I andra änden av aktivitetsplatsen har en nyskapad odlarförening samlats för att tillsammans plantera i odlingslådorna. Även här stojas det en del, även om deltagarna är vuxna.

– Jag tycker det är fantastiskt. Det fina är att jag såg ett litet anslag och sedan har det liksom vuxit av sig självt. Jag tycker om känslan av att gå här och påta i jorden. Det är meditativt och vackert och lustfyllt att odla: mitt i ett bostadsområde, så ska det vara, säger Ulla Strandberg.

Arbetssätt för framtiden

Helena Nilsson står nöjt och betraktar spralliga barn och påtande vuxna.

– Det var särskilt viktigt för oss att lyssna in de unga, det här blir ju deras hemmiljö. De har inte samma möjlighet som de äldre att röra sig utanför området, det är här de kommer att vistas och växa upp. Det är de som vet vad som saknas och därför måste vi fråga dem.

Intill henne står Steffanie Esse, strateg på stadsbyggnadskontoret i Malmö stad, som har varit involverad i dialogprocessen från stadens sida.

– Jag tänker att det är viktigt för företag som exploaterar i städerna att göra som Skanska har gjort här. Jag hoppas att vi kan jobba så med fler markägare och byggföretag i framtiden. Man behöver arbeta med platsen där man ska bygga, det handlar om ett engagemang för det samhälle man verkar i.

Senast uppdaterad: 2021-06-15

Rekommenderad läsning