c

Nu testas den unika luckan i Slussen

Höga vattennivåer i Mälaren har gjort att nya avbördningsluckan i Slussen öppnats. "Det är första gången vi testar konstruktionen i skarpt läge", säger Skanskas Mattias Svedell.

Vattnet strömmar genom södra avbördningsluckan i Slussen.
1 av 2 Vattnet flödar genom den södra avbördningskanalen som öppnats på grund av höga vattennivåer i Mälaren.
En lyftkran håller den 85 ton tunga avbörningsluckan i Slussen.
2 av 2 Så här såg det ut när den södra avbördningsluckan anlände med båt till slussen hösten 2021.

Varje moment i ombyggnaden av Slussen i Stockholm kräver stora förberedelser, men det går inte att planera för allt. Under januari steg vattenståndet i Mälaren så pass mycket att Skanska och Stockholms Stad tillsammans beslutade att öppna den nya anläggningen för avbördning, trots att bara en av två specialbyggda stålluckor – den södra luckan – hunnit monteras.

– Det är det enda sättet att avbörda i Slussen just nu, eftersom vi stängt ner det gamla systemet som gick via Karl Johan-slussen och Nils Ericsons Sluss, berättar Mattias Svedell som arbetar med produktionsförberedelser på Skanska.

– Öppnandet skedde lite tidigare än vi hade tänkt, men vi kom till ett läge där vatten behövde släppas ut för att inte riskera översvämningar i Mälardalen och tunnelbanan.

Ansvar för driften under byggtiden

Mälarens vattenstånd kan regleras på fyra olika platser; Slussen, Norrström, Hammarbyslussen och Södertälje. Stockholms Hamn sköter i vanliga fall regleringen, men så länge anläggningen i Slussen inte är klar har Skanska ansvaret för att öppna och stänga den 35 meter långa och 85 ton tunga luckan som specialkonstruerats av Skanska Teknik.

– Just nu är bygget inne i ett känsligt skede där mycket kan påverkas av att vi avbördar. Det är stor aktivitet på arbetsplatsen, där strömmande vatten blir en arbetsmiljörisk. Dessutom har vi flera konstruktioner som ligger och flyter, som absolut inte får komma loss.

– Därför valde vi att öppna anläggningen tidigare, men med ett lägre flöde genom arbetsplatsen, förklarar Mattias och berättar att luckan stängs varje morgon och öppnas varje kväll till dess att Mälarens vattenstånd återgått till normalläge.

Hur är det att äntligen få testa anläggningen?
– Det är otroligt spännande, även om jag gärna hade väntat tills den är färdigställd. Det är skönt att få bekräftelse på att en så pass komplicerad konstruktion fungerar även i skarpt läge.

Varför behöver avbördningskapaciteten höjas i Slussen?
– Risken för extremväder väntas öka i framtiden. Vi måste kunna släppa ut mer vatten snabbare, och därmed undvika översvämningar.

Senast uppdaterad: 2023-11-20

Rekommenderad läsning